Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Ισίδωρος Κανέτης, chairman@sep.org.gr

Αντιπρόεδρος : Βάσω Κόλλια, evc@sep.org.gr

Αντιπρόεδρος : Γεώργιος Χουρδάκης, svc@sep.org.gr

Γενικός Γραμματέας : Κωνσταντίνος Μπάζας, sg@sep.org.gr

Γενικός Έφορος : Χριστόφορος Μητρομάρας, geforos@sep.org.gr

Οικονομικός Σύμβουλος : Κωνσταντίνος Πατινιωτάκης, cfo@sep.org.gr

Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας : * τα καθήκοντα θα ασκεί προσωρινά ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων : Εμμανουήλ Απλαδενάκης, ic@sep.org.gr

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων : Κωνσταντίνος Εφραιμίδης, pr@sep.org.gr

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας : Νικόλαος Μάστορας Γκουλέμας, angg@sep.org.gr

Αναπλ. Γενικός Έφορος : Ιωάννης Σπύρου, ageforos@sep.org.gr

Μέλος : Ζαχαρίας Αντωνιάδης

Μέλος : Νικόλαος Καραΐσκος, nkaraiskos@gmail.com

Μέλος : Ηλίας Λουλούδας

Μέλος : Παντελής Προμπονάς, pprobonas@gmail.com

Μέλος : Μαριάνα Φράγκου