Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Χρήστος Μ. Λυγερός 

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Κ. Κασμίρογλου

Αντιπρόεδρος

Ξενοφών Σπιταδάκης

Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Χαλιάσος

Γενικός Έφορος

Θεόδωρος Κεφαλάς

Οικονομικός Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Βεργίτσης

Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας

Νικόλαος Καραΐσκος

Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων

Άγγελος Καραμάνης

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Μαριάνα Φράγκου

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας

Χριστόφορος Μητρομάρας

Αναπλ. Γενικός Έφορος

Δημήτριος Μανίκης

Μέλος

Ισίδωρος Κανέτης

Μέλος

Νικόλαος Μάστορας – Γκουλέμας

Μέλος

Στέφανος Χατζηιωάννου

Μέλος

Ηλίας Λαδάς