Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Ισίδωρος Κανέτης, chairman@sep.org.gr

Αντιπρόεδρος : Βάσω Κόλλια, evc@sep.org.gr

Αντιπρόεδρος : Γεώργιος Χουρδάκης, svc@sep.org.gr

Γενικός Γραμματέας : Κωνσταντίνος Πατινιωτάκης, sg@sep.org.gr

Γενικός Έφορος : Χριστόφορος Μητρομάρας, geforos@sep.org.gr

Οικονομικός Σύμβουλος : Ηλίας Λουλούδας, cfo@sep.org.gr

Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας : Νικόλαος Μάστορας Γκουλέμας

Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων : Εμμανουήλ Απλαδενάκης, ic@sep.org.gr

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων : Κωνσταντίνος Εφραιμίδης, pr@sep.org.gr

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας : 

Αναπλ. Γενικός Έφορος : Ιωάννης Σπύρου, ageforos@sep.org.gr

Μέλος : Ζαχαρίας Αντωνιάδης

Μέλος : Νικόλαος Καραΐσκος

Μέλος : Δέσποινα Παπαθεοδούλου

Μέλος : Παντελής Προμπονάς

Μέλος : Νικόλαος Χαλιάσος