«Διάλογος» Επικοινωνία Ενήλικων Μελών ΣΕΠ

Πρόκειται  για  τη  λίστα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  των  Ενήλικων  Μελών  του  Σώματος Ελλήνων  Προσκόπων  (Σ.Ε.Π.),  που  δημιουργήθηκε  και  λειτουργεί  αποκλειστικά  για  την επικοινωνία τους και αποτελεί επίσημη λίστα αλληλογραφίας του Σ.Ε.Π.

Το όνομα της λίστας παραπέμπει στην τελειότερη μορφή επικοινωνίας, η οποία στηρίζεται στο λόγο, που αποτελεί μέσο έκφρασης των σκέψεων και των συναισθημάτων. Ο διάλογος αποτελεί τη συνδετική ύλη των ανθρώπινων σχέσεων της καλής λειτουργίας των ομάδων και την πεμπτουσία της δημοκρατίας. Παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης και καλλιέργειας του ατόμου αλλά και την πρόοδο της κοινωνίας.

Σκοπός της λίστας "Διάλογος" είναι η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων των Ενήλικων Μελών του Σ.Ε.Π. γύρω από τον Προσκοπισμό και η ενημέρωση αναφορικά με προσκοπικά δρώμενα.  Η  λίστα  δεν  υποκαθιστά  σε  καμία  περίπτωση την  προβλεπόμενη  από  τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς Διοικητική επικοινωνία.

Η  λίστα  "Διάλογος"  δημιουργήθηκε  τον  Δεκέμβριο  του 2016  και  λειτουργεί  μέσω  της υπηρεσίας  googlegroups.  Για  την  εφαρμογή  των  όρων  συμμετοχής  και  του  κώδικα δεοντολογίας της λίστας, αρμόδια είναι η Εφορεία Πληροφορικής της Γενικής Εφορείας
Εγγραφή στην υπηρεσία

Μπορείτε να γραφτείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο στην υπηρεσία παραθέτωντας τα εξής στοιχεία:

    Ονοματεπώνυμό
    Κλιμάκιο
    Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail)
    Αριθμός μητρώου (δεν είναι υποχρεωτικό)

Όροι Συμμετοχής & Κώδικας Δεοντολογίας

Δείτε το συνημμένο αρχείο.