Βοηθήματα από W.O.S.M.

Το τμήμα Επικοινωνίας του Παγκόσμιου Προσκοπικού Γραφείου, έχει δημιουργήσει μία σειρά από εγχειρίδια και βοηθήματα τόσο για τις Εθνικές Οργανώσεις όσο και για Ενήλικα Στελέχη, τα οποία θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για την Παγκόσμια Επικοινωνιακή Στρατηγική.Τα παραπάνω εγχειρίδια παρέχονται για εγκυκλοπαιδική γνώση και όχι για εφαρμογή στην Ελλάδα, καθώς κάθε NSO έχει διαφοροποιήσεις στην Στρατηγική της