Παγκόσμιος Προσκοπισμός

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συμμετέχει ενεργά στα δρώμενα του Παγκόσμιου Προσκοπισμού και τα όργανά του, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του διεθνούς Προσκοπικού γίγνεσθαι. Η προσπάθεια αυτή υλοποιείται από την Εφορεία Διεθνών Σχέσεων της Γ.Ε.

Το έργο της Εφορείας Διεθνών Σχέσεων είναι πολύπλευρο, καθώς αυτή μεριμνά πρωτίστως για την προαγωγή των σχέσεων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με την Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (World Organization of the Scout Movement - W.O.S.M.) και με τις Προσκοπικές ή Οδηγικές Οργανώσεις άλλων Κρατών.

Ταυτόχρονα, μεριμνά για την εκπροσώπηση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων σε επιτροπές του W.O.S.M., και της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής  καθώς και σε διεθνή συνέδρια, συναντήσεις ή άλλες Προσκοπικές διοργανώσεις και δραστηριότητες.

Επίσης, συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της φιλίας, της συνεργασίας και της συναδέλφωσης μεταξύ των Προσκοπικών Οργανώσεων των διαφόρων Κρατών που συμμετέχουν στην Παγκόσμια Προσκοπική Κίνηση και στην προαγωγή διεθνών Προσκοπικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Φροντίζει για την εμπέδωση των αρχών αυτών στα μέλη του Σ.Ε.Π.μέσα από το Προσκοπικό Πρόγραμμα.

Συνδράμει στη διεξαγωγή διεθνών Προσκοπικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και την συμμετοχή αντιπροσωπειών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων σε διεθνή Προσκοπικά συνέδρια και άλλες δραστηριότητες.

Τέλος, παρέχει βοήθεια σε Τμήματα Προσκοπικών Οργανώσεων άλλων Κρατών που θέλουν να πραγματοποιήσουν δράση στην Ελλάδα και βοηθάει Προσκοπικά Τμήματα του Σ.Ε.Π. να οργανώσουν δράσεις στο εξωτερικό. Ο Έφορος Διεθνών Σχέσεων είναι υπεύθυνος για την έγκριση των δράσεων εξωτερικού.

Σχετικά με τη δράση των Ελλήνων Προσκόπων στο εξωτερικό, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα:

  • Ενημερωθείτε για διεθνείς δράσεις και διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει το Σ.Ε.Π.
  • Πληροφορηθείτε για διεθνείς ευκαιρίες για δράση.
  • Παρακολουθείστε τα τελευταία νέα από τη δράση μας στο εξωτερικό.
  • Δείτε συνδέσμους με όλο τον κόσμο.
  • Έχετε πρόσβαση σε διεθνή βιβλιογραφία.
  • Πληροφορηθείτε για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια δράση στο εξωτερικό.

Τέλος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μετην Εφορεία Διεθνών Σχέσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση international@sep.org.gr για οποιοδήποτε θέμα.