Ε3. 6 Τομείς Προσκοπικού Έργου - Προγραμματισμός και Σχέδιο Δράσης - Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 06/02/2017
A/A: / 2017

Ε3. 6 Τομείς Προσκοπικού Έργου - Προγραμματισμός- Σχέδιο Δράσης - Κριτήρια Αξιολόγησης
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 19/02/2017 έως 19/02/2017
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Εστία 1ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Παγκρατίου από 16:00 έως 20:00.
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης μικρή ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 15/02/2017
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Πατινιωτάκης Κωνσταντίνος - Μπιρλιράκη Βάσια
Κόστος Συμμετοχής: €

Τόπος Διεξαγωγής Ενότητας : Εστία 1ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Παγρατίου από 16:00- 20:00

Υπευθύνοι Ενοτήτων :  Πατινιωτάκης Κωνσταντίνος - Μπιρλιράκη Βάσια  

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη (άνω των 18 ετών) με ενεργή  Εντολή Διοικήσεως καθώς και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, που έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους για το έτος 2016 - 2017, έχουν συμπληρώσει στο Εκπαιδευτικό τους Πλάνο Εκπαίδευσης την συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το προηγούμενο εκπαιδευτικό τους στάδιο, όπου αυτό είναι απαιτούμενο. 

Διαδικασία Συμμετοχής

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος,  να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής  e-Εκπαίδευση ( http://e-sep.eu/etraining/flex/flex-login ),  η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 

Οι Εκπαιδευόμενοι που επιλέγονται να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση, ειδοποιούνται έγκαιρα, πριν την Εκπαίδευση ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή τηλεφωνικά για τη συμμετοχή τους από τον Αρχηγό της και ενημερώνονται από αυτόν για τις λοιπές λεπτομέρειες (ατομικά εφόδια, πρόγραμμα κ.λπ.).