20 Δεκεμβρίου 2017: αλλαγή ωραρίου λειτουργίας για Κεντρική Διοίκηση και Προσκοπικό Πρατήριο

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/12/2017

Νέο
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Ενημερώνουμε τα Μέλη του Σ.Ε.Π. ότι την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017
οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. θα λειτουργήσουν πρωί (09.00-17.00).
Επίσης το Προσκοπικό Πρατήριο θα λειτουργήσει από τις 10.00 έως τις 18.00.
Οι αλλαγές αφορούν μόνο στη συγκεκριμένη ημέρα προκειμένου να εξυπηρετήσουν ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης.