Προσκοπικό Πρατήριο - Κλειστό λόγω Απογραφής

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 28/12/2018

Νέο

Το Προσκοπικό Πρατήριο θα παραμείνει κλειστό στις 2, 3, 4 και 5 Ιανουαρίου 2019, λόγω απογραφής.