Κύκλος Μεθοδολογίας

Β1 Αρχές Στην Πράξη

 01 Φεβ 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα B1 Αρχές Στην Πράξη δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση ναΓνωρίζουν την Υπόσχεση, το Νόμο των Λυκοπούλων και των Προσκόπων καθώς και τα Ρητά των ΚλάδωνΔιατυπώνουν πρακτικούς τρόπους, ανάλογους με την ηλικία των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων για την εφαρμογή των Αρχών μέσα από τις δραστηριότητες του Προσ...

Β2 Σύστημα Προσκοπικών Τμημάτων

 31 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Β2. Σύστημα Προσκοπικών Τμημάτων δίνει την δυνατότητα στους Εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να :Αναλύουν το Σύστημα Προσκοπικών ΤμημάτωνΑναφέρουν τις προϋποθέσεις για την ίδρυση μιας Αγέλης- Ομάδας - Κοινότητας- ΔίκτυοΕξηγούν τη Δομή Οργάνωσης και τον τρόπο λειτουργίας των Τμημάτων σε σχέση με την Προσκοπική Μέθοδο και πως γ...

Β3 Χαρακτηριστικά Ηλικίας

 31 Ιαν 2017
Οι εκπαιδευόμενοι στην Εκπαιδευτική Ενότητα Β3 Χαρακτηριστικά Ηλικίας μετά την παρακολούθηση της να είναι σε θέση να :Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά ηλικίας, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών του τμήματος τους. Αναλύουν πως τα χαρακτηριστικά, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα μεταβάλλονται με την ηλικία τουςΕξηγούν πως τα χαρακτηριστικά...

Β4 Οι 5 Τομείς Ενδιαφέροντος και 6 Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης

 30 Ιαν 2017
Στην Εκπαιδευτική Ενότητα Β4 Οι 5 Τομείς Ενδιαφέροντος και τα 6 Πεδία Ανιχνευτικής Δραστηριότητας οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να :Ερμηνεύουν την σημασία της σύμμετρης ενασχόλησης των παιδιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας Αντιληφθούν ότι τα ενδιαφέροντα και δραστηριότητες του κάθε τομέα πρέπει να δένονται αρμονικά και μ...

Β5 Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος

 30 Ιαν 2017
H Εκπαιδευτική Ενότητα Β5 Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος υλοποιείτε κατά κλάδο με διαφορετικές μεθόδους υλοποίησης ανά κλάδο και διαφορετικό Στάδιο Εφαρμογής. Στον Κλάδο Λυκοπούλων αναλύονται η Διάρθρωση και Λειτουργίας της ΑγέληςΣτον Κλάδο Προσκόπων αναλύονται το Κατ' Ενωμοτιες Σύστημα, Το Συμβούλιο Τιμής Ομάδας και η Εκπαίδευση ΣτελεχώνΣτο...

Β6 Σύστημα Προόδου

 29 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Β6 Σύστημα Προόδου πραγματοποιείτε κατά Κλάδο με διαφορετικό θεματολόγιο και με διαφορετική μέθοδο Σταδίου Εφαρμογής. Ειδικότερα :Στον Κλάδο Λυκοπούλων εξηγούνται τα Κριτήρια Αξιολόγησης η Αναγνώριση Προσπάθειας και οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες Στον Κλάδο Προσκόπων αναλύονται το Πρόγραμμα ΠροόδουΣτον Κλάδο Ανιχνευτών αναλύο...

Β7 Προγραμματισμός - Δράσεις Τμημάτων

 28 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Ε7 Προγραμματισμός  - Δράσεις Τμημάτων υλοποιείτε κατά Κλάδο και οι Εκπαιδευόμενοι ανάλογα τον Κλάδο εκπαιδεύονται : Στον Κλάδο Λυκοπούλων στο Κύκλο Αγέλης, τον Ετήσιο Προγραμματισμό, Το μηνιαίο θέμα και το είδος των δράσεων.Στον Κλάδο Προσκόπων στους Στόχους Ομάδας, το Μηνιαίο Πρόγραμμα, τις Δράσεις της Ομάδας, Επι...

Β8 Υποστήριξη Προγράμματος

 27 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Ε8 Υποστήριξη Προγράμματος υλοποιείτε κατά Κλάδο και οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν την Ενότητα μαθαίνουν :Στον Κλάδο Λυκοπούλων για την Μίμηση - Φαντασία - Παρουσίαση - Αφίσα - ΔιαφήμισηΣτον Κλάδο Προσκόπων για την Ενωμοτιακή Άμιλλα και το 5λεπτό του ΑρχηγούΣτον Κλάδο Ανιχνευτών για την Ενίσχυση Δραστηριότητας την Έρευν...

Β9 Εκδρομή - Πολυήμερη Δράση

 26 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Β9 Εκδρομή - Πολυήμερη Δράση απευθύνεται σε Βαθμοφόρους του Κλάδου Λυκοπούλων και Προσκόπων και δίνει με βιωματικό τρόπο τις γνώσεις και ικανότητες που πρέπει να έχουν για να οργανώσουν επιτυχημένες εκδρομές στα τμήματα τους.Εκπαιδευτικό ΥλικόΕγχειρίδιο Εκπαιδευομένου Β9 Εκδρομή - Πολυήμερη ΔράσηΗ Εκπαιδευτική Ενότητα δεν έχε...

Β10 Δράση Περιβάλλοντος Πόλης

 25 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Β10 Δράση Περιβάλλοντος Πόλης - Δράση σε Αστικό Πεδίο απευθύνεται σε Βαθμοφόρους του Κλάδου Λυκοπούλων και Προσκόπων και δίνει με βιωματικό τρόπο τις γνώσεις και ικανότητες που πρέπει να έχουν για να οργανώσουν επιτυχημένες δράσεις με τα τμήματα τους μέσα στην πόλη. Εκπαιδευτικό ΥλικόΕγχειρίδιο Εκπαιδευομένου Β10 Δράση Π...

Β11 Εκδρομή - Δράση σε Αστικό Πεδίο - Κοινωνική Προσφορά

 23 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Β11 Εκδρομή - Πολυήμερη Δράση - Δράση σε Αστικό Πεδίο - Κοινωνική Προσφορά απευθύνεται σε Βαθμοφόρους του Κλάδου Ανιχνευτών και του Προσκοπικού Δικτύου και δίνει με βιωματικό τρόπο τις γνώσεις και ικανότητες που πρέπει να έχουν για να οργανώσουν επιτυχημένες εκδρομές στα τμήματα τους.Εκπαιδευτικό ΥλικόΤο Εγχειρίδιο της Εκπαιδ...