Κανονιστικό Πλαίσιο

Σχολή Περιβάλλοντος

 11 Φεβ 2017
Στην Σχολή Περιβάλλοντος τυποποιήθηκε και οριστικοποιήθηκε το θεματολόγιο της, με κύριο στόχο οι εκπαιδευόμενοι να :Αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς επίσης και στοιχεία του θεωρητικού πλαισίου μέσα στο οποίο αυτά αναλύονται από τις σχετικές επιστημονικές προσεγγίσειςΈχουν την ικανότητα να συνδέσουν τα θέμα...

Ειδικότητα Αεροπροσκόπων

 10 Φεβ 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2013 μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, ενέκρινε το Θεματολόγιο Εκπαιδεύσεων Ειδικότητας Αεροπροσκόπων, το οποίο είχε επεξεργαστεί το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και αφορούν στις εκπαιδεύσεις :Σχολή Βασικών Αεροπροσκοπικών Γνώσεων (Σ.Β.Α.Γ.)Πανελλήνια Εδική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων ...

Σκαπανική

 09 Φεβ 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2013 μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, ενέκρινε το Θεματολόγιο των Ειδικών Εκπαιδεύσεων Σκαπανικής, που είχε επεξεργαστεί το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και αφορούν στις Εκπαιδεύσεις :Ειδική Εκπαίδευση Σκαπανικής και Ειδική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΣκαπανικήςΔιαβάστε περισσότερα ...Ανακοίν...

Σύμβουλος Εκπαιδευτής Διακριτικού Δάσους

 08 Φεβ 2017
H Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. δημιούργησε ένα πλήρη οδηγό που βοηθάει το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΣΕΠ στην άσκηση των καθηκόντων του ως Συμβούλου Εκπαιδευτή στο 3ο στάδιο εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους των Βαθμοφόρων Οδηγός Συμβούλου ΕκπαιδευτήΈντυπο Βιογραφικού ΣημειώματοςΈντυπο Ημερολόγιο ΣυνεργασίαςΈντυπο Ταυτότητας ΣυστήματοςΚοινό μέρος ΔΔ ...

Αξιολόγηση Προσκοπικών Εκπαιδεύσεων

 07 Φεβ 2017
Με την ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου ενεργοποιούνται στις Προσκοπικές Εκπαιδεύσεις ο νέος τρόπος αξιολόγησης των Εκπαιδεύσεων και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού που πρότεινε η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και συζητήθηκε στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης. Η νέα μορφή της αξιολόγησης, μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε συμπληρώνοντας τα ανάλογα έντυπα  &nbs...

eTraining Φάκελος Εκπαίδευσης

 06 Φεβ 2017
H Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. ελαχιστοποιώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, έφτιαξε ηλεκτρονική εφαρμογή που διαχειρίζονται οι Αρχηγοί των Εκπαιδεύσεων και καταχωρούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να εγκριθεί η υλοποίηση της εκπαίδευσης που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν.Βασικό πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι η πληθώρα των στοιχείων που κατα...