Δ5. Στάδιο Μελέτης υλοποιήση Πτυχιακής Εργασίας (6η)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 27/03/2022
A/A: / 2022

Δ5. Στάδιο Μελέτης υλοποίησης Πτυχιακής Εργασίας
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 27/04/2022 έως 31/10/2022
Τόπος Εκπαιδευσης 1:
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Προσωπική Μάθηση
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 18/04/2022
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Μάστορας Γκουλέμας Νίκος
Κόστος Συμμετοχής: €

Υπεύθυνος Ενότητας : Μάστορας Γκουλέμας Νικόλαος,

Δικαίωμα συμμετοχής       

Δικαίωμα συμμετοχής στην Εκπαίδευση έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν δηλώσει το προσωπικό πλάνο Εκπαίδευσης τους, έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο Προσκοπικής Μεθοδολογίας και τον Κύκλο Κατασκηνωτικής Τεχνικής/ Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου/ Μεγάλο Ταξίδι.  

Η Εκπαίδευση του Διακριτικού Δάσους Βαθμοφόρων απευθύνεται σε Βαθμοφόρους όλων των Κλάδων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν από την υπεύθυνη της Ενότητας, για όλη τη διαδικασία, με την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής.

Στην περίπτωση που Αρχηγοί & Έφοροι Προσκοπικών Δικτύων επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Εκπαίδευση, οι αιτήσεις συμμετοχής τους, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω του e sep στην εφαρμογή e-Ευέλικτη Εκπαίδευση, από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό τους Έφορο, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν στην διάθεση τους 6 μήνες να ολοκληρώσουν την εργασία τους για να θεωρηθεί επιτυχή η συμμετοχή τους.

Όσοι την ολοκληρώσουν μέχρι τις 31/10/2022 και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων Δ1,Δ2,Δ3,Δ4,  θα μπορούν να παραστούν στην επόμενη απονομή πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους τον Σεπτέμβριο (αφού πληρούν τις προϋποθέσεις).

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.