Σχολή Λεμβάρχου Ναυροπροσκοπικού Σκάφους (45η)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 16/02/2018
A/A: / 2018

ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 27/04/2018 έως 01/05/2018
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Νεώσοικος Βόλου
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 17/04/2018
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Μανίκης Δημήτρης
Κόστος Συμμετοχής: 50 €

Υπεύθυνος Σχολής: Μανίκης Δημήτρης 

από Παρασκευή  27 Απριλίου  και ώρα  09.00 έως Τρίτη1 Μαΐου 2018  και ώρα 18.00

Δικαίωμα συμμετοχής 

Τη Σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα ενήλικα Στελέχη  με Εντολή Διοίκησης έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,  έχουν επιτυχώς παρακολουθήσει τον Κύκλο της Προπαρασκευαστικής Εκπαίδευσης και εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 ·        Ουσιαστική συμμετοχή σε μία (1) ετήσια συντήρησηΝαυτοπροσκοπικού Σκάφους,

·        Δύο (2) συμμετοχές σε έξοδο με κωπήλατοΝαυτοπροσκοπικό Σκάφος, ως μέλος πληρώματος, στα πλαίσια προγραμματισμένης δράσης Τμήματος και

·        Δύο (2) συμμετοχές σε έξοδο με κωπήλατοΝαυτοπροσκοπικό Σκάφος, με επιπλέον εξάσκηση σε καθήκοντα Λεμβάρχου, στα πλαίσια προγραμματισμένης δράσης Τμήματος.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πιστοποιούνται απότον Αρχηγό Συστήματος, ο οποίος υποβάλλει τη βεβαίωση στην Εφορεία Εκπαίδευσης.

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το σύστημα θα πρέπει να σημειωθούν τα απαραίτητα στοιχεία από το αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το αντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004018  (IBAN: GR 39 0140 3620 3620 0200 2004 018) της ALPHA BANK. Στην αιτιολογία θα αναγράφεται ο κωδικός της εκπαίδευσης "44η Μανίκης-ΕΠΩΝΥΜΟ".

         Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής Εκπαιδευόμενου ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την επιστροφή της οικονομικής συμμετοχής:

    • Όταν η ακύρωση γίνει 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων στον Εκπαιδευόμενο.
    • Όταν η ακύρωση γίνει 7-10 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το 70% των χρημάτων της συμμετοχής.
    • Όταν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας της, παρακρατείται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων από τον Εκπαιδευόμενο.