Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής Σχολή Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικου Σκάφους (56η)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 15/02/2018
A/A: / 2018

ΣΧΟΛΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 21/09/2018 έως 23/09/2018
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου
Ημ/νία Διεξαγωγής 2: 26/09/2018 έως 30/09/2018
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/09/2018
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Ευριπίδης Δήμου
Κόστος Συμμετοχής: 60 €

Υπεύθυνος Σχολής: Ευριπίδης Δήμου 

Θεωρητικό Μέρος : από Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 17.00 έως την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018

Πρακτικό Μέρος : από Τετάρτη 26  Σεπτεμβρίου και ώρα 17.00 έως την Κυριακή  30 Σεπτεμβρίου 2018

(Το ταξίδι της Σχολής να λαμβάνει χώρα την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου έως Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018)

Εξετάσεις : Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 08.00

Δικαίωμα συμμετοχής 

Τη Σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα ενήλικα Στελέχη  με Εντολή Διοίκησης έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,  είναι κάτοχοι Πτυχίου Σχολής ΛεμβάρχουΝαυτοπροσκοπικού Σκάφους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Κύκλο Μεθοδολογίαςτους και εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :

α. Ουσιαστική συμμετοχή σε μία (1) ετήσια συντήρησηΝαυτοπροσκοπικού Σκάφους,

β. Τρεις (3)συμμετοχές σε έξοδο ιστιοπλοΐας με Ναυτοπροσκοπικό Σκάφος, ως μέλος πληρώματος,στα πλαίσια προγραμματισμένης δράσης Τμήματος. Σε μία εκ των τριών να έχει κάνειεξάσκηση σε καθήκοντα Κυβερνήτου.

γ. Μία (1)συμμετοχή σε διήμερο ταξίδι ιστιοπλοΐας με Ναυτοπροσκοπικό Σκάφος, με επιπλέονεξάσκηση σε καθήκοντα Κυβερνήτη, στα πλαίσια προγραμματισμένης δράσης Τμήματος.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πιστοποιούνται απότον Αρχηγό Συστήματος, ο οποίος υποβάλλει τη βεβαίωση στην Εφορεία ΕκπαίδευσηςΓ.Ε.

Mετά τους ως άνω πλόες εξοικείωσης,εκτελούνται τουλάχιστον δύο πλόες με τον Έφορο Ν/Π της Περιφέρειας ή άλλονεκπαιδευτή Ναυτοπροσκόπων, ο οποίος στα αντίστοιχα δελτία απόπλου θα βεβαιώνειτην ετοιμότητα του υποψηφίου για συμμετοχή στη Σχολή. Όπου δεν υπάρχει ΈφοροςΝ/Π ή κατάλληλος εκπαιδευτής οι ανωτέρω πλόες θα γίνονται με μέριμνα της ΕφορείαςΕιδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε.


Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το σύστημα θα πρέπει να σημειωθούν τα απαραίτητα στοιχεία από το αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το αντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004018  (IBAN: GR 39 0140 3620 3620 0200 2004 018) της ALPHA BANK. Στην αιτιολογία θα αναγράφεται ο κωδικός της εκπαίδευσης "56η ΔΗΜΟΥ-ΕΠΩΝΥΜΟ".

  • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής Εκπαιδευόμενου ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την επιστροφή της οικονομικής συμμετοχής:
  • Όταν η ακύρωση γίνει 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων στον Εκπαιδευόμενο.
  • Όταν η ακύρωση γίνει 7-10 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το 70% των χρημάτων της συμμετοχής.
  • Όταν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας της, παρακρατείται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων από τον Εκπαιδευόμενο.