Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Κοινωνίκης Συμπαράστασης (9η)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 24/04/2019
A/A: / 2019

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Κ.Σ.
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Π.Ε. Κυκλάδων
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 12/05/2019 έως 12/05/2019
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Αίθουσα Π.Ε. Κυκλάδων
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 02/05/2019
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Κούτσιας Δημήτριος
Κόστος Συμμετοχής: 10 €

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης : Κούτσιας Δημήτριος 

Τόπος : Αίθουσα Π.Ε. Κυκλάδων  

Ημέρα Διεξαγωγής : Κυριακή 12 Μαΐου 2019, 

Ωρες διεξαγωγής της Ενότητας : 10.00 - 18.00. 

Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν δηλώσει το προσωπικό πλάνο Εκπαίδευσης τους και έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Οι Εκπαιδευόμενοι  θα καταβάλουν την οικονομική συμμετοχή τους με την προσέλευση τους στην Εκπαίδευση, στον υπεύθυνο της Ενότητας. Σε περίπτωση που κάποιος Εκπαιδευόμενος δεν παρεβρεθεί  και δεν ενημερώση έγκαιρα για την απουσία το  λιγότερο από 7ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης τότε, για διαχειριστικούς λόγους θα πρέπει να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό  μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Π.Ε. Κυκλάδων.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Με τη συγκεκριμένη δράση συμβάλουμε στην εφαρμογή του Στόχου 4 : ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ