Β7 Π. Προγραμματισμός - Δράσεις Τμήματος Ομάδας Προσκόπων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 02/11/2017
A/A: / 2017

Β7Π.Προγραμματισμός - Δράσεις Τμήματος Ομάδας Προσκόπων
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 24/11/2017 έως 25/11/2017
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Προσκοπικό Κέντρο Κουρί Κοζάνης
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 14/11/2017
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Καρυδά Έφη
Κόστος Συμμετοχής: €

πεύθυνος Ενότητας : Καρυδά Έφη 

Τόπος : Προσκοπικό Κέντρο Κουρί Κοζάνης 

Ημερομηνία Διεξαγωγής :  24/11/2017  ώρα 23.30,

                                             25/11/2017 ώρα 18.00 & 22.30 

                                             26/11/2017 ώρα 08.00  

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν δήλωσει το προσωπικό πλάνο Εκπαίδευσης τους και έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροι μέσω των Αρχηγών Συστημάτων  τους ή των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε. θα πρέπει να κάνουν έγκαιρα αίτηση συμμετοχής στην Εκπαιδευτική Ενότητα που τους ενδιαφέρει μέσω του προγράμματος της ευέλικτης εκπαίδευσης που βρίσκεται στην σελίδα  http://www.e-sep.eu/etraining/flex/flex-login.  Ο κάθε βαθμοφόρος είναι ελεύθερος να επιλέξει να παρακολουθήσει όποια Εκπαιδευτική Ενότητα τον ενδιαφέρει, όπου και όταν τον εξυπηρετεί, ανεξάρτητα εάν υλοποιείται στην Π.Ε. ή οπουδήποτε αλλού.