Β40Α. Οργάνωση & λειτουργία Τμήματος - Σύστημα Προόδου - Υποστήριξη Προγράμματος - Προγραμματισμός (Β5, Β6, Β7, Β8) Κοινότητας Ανιχνευτών (8η)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 05/03/2019
A/A: / 2019

Β40Α. Οργάνωση & λειτουργία Τμήματος - Σύστημα Προόδου - Υποστήριξη Προγράμματος - Προγραμματισμός (Β5, Β6, Β7, Β8) Κοινότητας Ανιχνευτών
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 07/04/2019 έως 07/04/2019
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Κτήριο Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Σπάρτης & Θεμιστοκλέους, Αγία Παρασκευή Π.Κ. Σταύρου Κώτση πρώην Στρατόπεδο Σπυρούδη
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/03/2019
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Κατωπόδης Μιχάλης
Κόστος Συμμετοχής: 10 €

Υπεύθυνος Ενότητας : Κατωπόδης Μιχάλης,


Τόπος : Κτήριο Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Σπάρτης & Θεμιστοκλέους, Αγία Παρασκευή Π.Κ. Σταύρου Κώτση πρώην Στρατόπεδο Σπυρούδη ,  


Ημερομηνία διεξαγωγής : Κυριακή 7 Απριλίου 2019 καιώρα 09.00 έως 18.00. 


Δικαίωμα συμμετοχής 


Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα ταΕνήλικα Στελέχη που έχουν δήλωσει το προσωπικό πλάνο Εκπαίδευσης τους και έχουναπογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, έχουνολοκληρώσει τον Κύκλο Προπαρασκευαστικής Εκπαίδευσης και την Ενότητα Β30Α(Ερωτηματολόγιο Β1, Β2, Β3, Β4). 

 

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος ΠροσκοπικούΔικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέονμέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τονΑρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολήςαιτήσεων.


Οι ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροι μέσω των ΑρχηγώνΣυστημάτων  τους ή των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε. θα πρέπει να κάνουν έγκαιρααίτηση συμμετοχής στην Εκπαιδευτική Ενότητα που τους ενδιαφέρει μέσω τουπρογράμματος της ευέλικτης εκπαίδευσης που βρίσκεται στην σελίδα http://www.e-sep.eu/etraining/flex/flex-login.  Ο κάθε βαθμοφόρος είναιελεύθερος να επιλέξει να παρακολουθήσει όποια Εκπαιδευτική Ενότητα τονενδιαφέρει, όπου και όταν τον εξυπηρετεί, ανεξάρτητα εάν υλοποιείται στην Π.Ε.ή οπουδήποτε αλλού.  


Η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να γίνει αποδεκτή απότο σύστημα θα πρέπει να σημειωθούν τα απαραίτητα στοιχεία από το αντίγραφοκατάθεσης  στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. (IBAN: GR2401403620362002101067866)της ALPHA BANK. Στην αιτιολογία θα αναγράφεται Β40Α Κατωπόδης-ΕΠΩΝΥΜΟ. Για ναληφθεί υπόψη η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο τοπροβλεπόμενο ποσό της οικονομικής συμμετοχής. Σε περίπτωση που κάποιοςΕκπαιδευόμενος δεν παρευρεθεί και δεν ενημέρωση έγκαιρα για την απουσία τολιγότερο από 7ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης τότε,για διαχειριστικούς λόγους θα πρέπει να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό  μέσωκατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων καιτων διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτατους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενόςκαλύτερου κόσμου! Με τη συγκεκριμένη δράση συμβάλουμε στην εφαρμογή του Στόχου 4: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.