Ν2. Σχολή Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους (57η)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 28/01/2019
A/A: / 2019

Ν2. Σχολή Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 05/04/2019 έως 07/04/2019
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Βάση Ναυτοπροσκόπων Θεσσαλονίκης "Ν. Πρίντζιος"
Ημ/νία Διεξαγωγής 2: 17/04/2019 έως 21/04/2019
Τόπος Εκπαίδευσης 2: Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου,
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/03/2019
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Μαυρουδής Νικόλαος
Κόστος Συμμετοχής: 60 €

Υπεύθυνος Σχολής: Μαυρουδής Νίκος  

Θεωρητικό Μέρος : από Παρασκευή 5 Απριλίου και ώρα 16.00 έως την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 και ώρα 18.00, Βάση Ναυτοπροσκόπων Θεσσαλονίκης Ν. Πρίντζιος,

ή 

Θεωρητικό Μέρος : από Παρασκευή 12 Απριλίου και ώρα 16.00 έως την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 18.00,  Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου,

Πρακτικό Μέρος : από Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 16.00 έως την Κυριακή  21 Απριλίου 2019 και ώρα 18.00, Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου,

Εξετάσεις : Κυριακή 21  Απριλίου 2019 και ώρα 08.00

Δικαίωμα συμμετοχής 

Τη Σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα ενήλικα Στελέχη με Εντολή Διοίκησης έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,  είναι κάτοχοι Πτυχίου Σχολής Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Κύκλο Μεθοδολογίας τους και εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :

α. Ουσιαστική συμμετοχή σε μία (1) ετήσια συντήρηση Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους,

β. Τρεις (3)συμμετοχές σε έξοδο ιστιοπλοΐας με Ναυτοπροσκοπικό Σκάφος, ως μέλος πληρώματος,στα πλαίσια προγραμματισμένης δράσης Τμήματος. Σε μία εκ των τριών να έχει κάνειεξάσκηση σε καθήκοντα Κυβερνήτου.

γ. Μία (1)συμμετοχή σε διήμερο ταξίδι ιστιοπλοΐας με Ναυτοπροσκοπικό Σκάφος, με επιπλέον εξάσκηση σε καθήκοντα Κυβερνήτη, στα πλαίσια προγραμματισμένης δράσης Τμήματος.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πιστοποιούνται από τον Αρχηγό Συστήματος, ο οποίος υποβάλλει τη βεβαίωση στην Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.

Mετά τους ως άνω πλόες εξοικείωσης, εκτελούνται τουλάχιστον δύο πλόες με τον Έφορο Ν/Π της Περιφέρειας ή άλλον εκπαιδευτή Ναυτοπροσκόπων, ο οποίος στα αντίστοιχα δελτία απόπλου θα βεβαιώνει την ετοιμότητα του υποψηφίου για συμμετοχή στη Σχολή. Όπου δεν υπάρχει Έφορος  Ν/Π ή κατάλληλος εκπαιδευτής οι ανωτέρω πλόες θα γίνονται με μέριμνα της Εφορείας Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε.

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Ευέλικτη Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το σύστημα θα πρέπει να σημειωθούν τα απαραίτητα στοιχεία από το αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το αντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004018  (IBAN: GR 39 0140 3620 3620 0200 2004 018) της ALPHA BANK. Στην αιτιολογία θα αναγράφεται ο κωδικός της εκπαίδευσης "57η ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ-ΕΠΩΝΥΜΟ".

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής Εκπαιδευόμενου ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την επιστροφή της οικονομικής συμμετοχής:

  • Όταν η ακύρωση γίνει 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων στον Εκπαιδευόμενο.
  • Όταν η ακύρωση γίνει 7-10 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το 70% των χρημάτων της συμμετοχής.
  • Όταν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας της, παρακρατείται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων από τον Εκπαιδευόμενο.

Πιστοποίηση Παλαιοτέρων Πτυχίων

Εφόσον ο αριθμός Εκπαιδευτών έχει συμπληρωθεί και υπάρχουν Κυβερνήτες επιθυμούντες να λάβουν πιστοποιημένο πτυχίο, αυτοί συγκροτούν ιδιαίτερη ομάδα προκειμένου να εκπληρώσουν τις τεθείσες προϋποθέσεις. Η ομάδα αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει σε αριθμό το 1/3 των Εκπαιδευομένων. Αν επιθυμούν περισσότεροι να πιστοποιηθούν γίνεται επιλογή με βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση οι πιστοποιούμενοι κάτοχοι πτυχίου Κυβερνήτου πρέπει να εκτελέσουν εν πλω τα προβλεπόμενα αντικείμενα.

Τη Σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν Κυβερνήτες  με Εντολή Διοίκησης, οι οποίοι, έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί στο e-Ευέλικτη Εκπαίδευση.  Η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το σύστημα θα πρέπει να σημειωθούν τα απαραίτητα στοιχεία από το αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το αντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004018  (IBAN: GR 39 0140 3620 3620 0200 2004 018) της ALPHA BANK. Στην αιτιολογία θα αναγράφεται ο κωδικός της εκπαίδευσης "57η ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ-ΕΠΩΝΥΜΟ". Το κόστος συμμετοχής για τους Κυβερνήτες που θέλουν "Πιστοποίηση Παλαιοτέρων Πτυχίων" είναι 50€ .

Οι Κυβερνήτες θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλο το ταξίδι και να παρακολουθήσουν τα θέματα ("Εσωλέμβια μηχανή/Δηζελοκίνητη - "Έρευνα & Διάσωση" – “Διαχείριση Λάθους” -  6ωρος πλους με ιστιοφόρο ανοικτής θαλάσσης) θα μπορεί να λάβει το Πτυχίο του με πιστοποίηση χωρίς να υποβληθεί εκ νέου σε εξετάσεις. Διευκρινίζεται ότι όποιος έχει πτυχίο ανοικτής θαλάσσης (Σ.Ε.Π. ή Ναυτικού Ομίλου) δεν απαιτείται να επιβεί για εξοικείωση σε ιστιοφόρο ανοικτής θαλάσσης.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από107 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Με τη συγκεκριμένη δράση συμβάλουμε στην εφαρμογή του Στόχου 4 : ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 


Επισυνάψεις

Δ16 ΠΡΟΫΠΟΘ ΚΥΒ (1).doc