Α1. Προσκοπισμός (108η).

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 25/10/2018
A/A: / 2018

Α1. Προσκοπισμός
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 26/11/2018 έως 26/11/2018
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Εστία 2ου Συστήματος Προσκόπων Καλλιθέας
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 16/11/2018
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Θεοδωρόπουλος Χρήστος
Κόστος Συμμετοχής: €

Υπεύθυνος Ενότητας : Θεοδωρόπουλος Χρήστος 

Τόπος : Εστία 2ου Συστήματος Προσκόπων Καλλιθέας  

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018,  

Ωρες διεξαγωγής της Ενότητας : 19.00 - 21.00.  

Δικαίωμα συμμετοχής   

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν δήλωσει το προσωπικό πλάνο Εκπαίδευσης τους και έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα . 

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροι μέσω των Αρχηγών Συστημάτων  τους ή των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε. θα πρέπει να κάνουν έγκαιρα αίτηση συμμετοχής στην Εκπαιδευτική Ενότητα που τους ενδιαφέρει μέσω του προγράμματος της ευέλικτης εκπαίδευσης που βρίσκεται στην σελίδα  http://www.e-sep.eu/etraining/flex/flex-login.  Ο κάθε βαθμοφόρος είναι ελεύθερος να επιλέξει να παρακολουθήσει όποια Εκπαιδευτική Ενότητα τον ενδιαφέρει, όπου και όταν τον εξυπηρετεί, ανεξάρτητα εάν υλοποιείται στην Π.Ε. ή οπουδήποτε αλλού.