Α1. Προσκοπισμός (105).

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/10/2018
A/A: / 2018

Α1. Προσκοπισμός
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Π.Ε. Αθηνών
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 21/11/2018 έως 21/11/2018
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Εστία 8ου Συστήματος Προσκόπων Ακροπόλεως (Δ. Αεροπαγίτου 43, Αθήνα)
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 11/11/2018
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Μυλώνη Αγγέλικα - Γρηγορόπουλος Κωνσταντίνος
Κόστος Συμμετοχής: €

Υπεύθυνος Ενότητας : Μυλώνη Αγγέλικα - Γρηγορόπουλος Κωνσταντίνος    

Τόπος : Εστία 8ου Συστήματος Προσκόπων Ακροπόλεως (Δ. Αεροπαγίτου 43, Αθήνα)   

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018,  

Ωρες διεξαγωγής της Ενότητας : 20.00 - 22.00.  

Δικαίωμα συμμετοχής   

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν δήλωσει το προσωπικό πλάνο Εκπαίδευσης τους και έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα . 

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροι μέσω των Αρχηγών Συστημάτων  τους ή των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε. θα πρέπει να κάνουν έγκαιρα αίτηση συμμετοχής στην Εκπαιδευτική Ενότητα που τους ενδιαφέρει μέσω του προγράμματος της ευέλικτης εκπαίδευσης που βρίσκεται στην σελίδα  http://www.e-sep.eu/etraining/flex/flex-login.  Ο κάθε βαθμοφόρος είναι ελεύθερος να επιλέξει να παρακολουθήσει όποια Εκπαιδευτική Ενότητα τον ενδιαφέρει, όπου και όταν τον εξυπηρετεί, ανεξάρτητα εάν υλοποιείται στην Π.Ε. ή οπουδήποτε αλλού.