Σχολή Αλεξίπτωτου Πλαγιάς (13η)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/05/2018
A/A: / 2018

ΣΧΟΛΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 06/09/2018 έως 09/09/2018
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Παναγίτσα Έδεσσα
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 27/08/2018
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Ευαγγέλου Αντώνης
Κόστος Συμμετοχής: 250 €

Αρχηγός Σχολής Αλεξίπτωτου Πλαγιάς  : Ευαγγέλου Αντώνης

Τόπος : Παναγίτσα Έδεσσας

 Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη με εντολή διοίκησης ή μέλος προσκοπικού δικτύου που έχουν Πτυχίο Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων του Κλάδου τους ή έχουν ολοκληρώσει τον Κύκλο Προσκοπικής Μεθοδολογίας να είναι απογεγραμμένοι οι ίδιοι και τα κλιμάκια τους και να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς την Σχολή Βασικών Αεροπροσκοπικών Γνώσεων (Σ.Β.Α.Γ.). Τέλος το βάρος των εκπαιδευομένων πρέπει να είναι από 40 έως και 120 μετρημένοι με αθλητικό παντελόνι (φόρμα) ή μακρύ παντελόνι εργασίας, t-shirt, αντιανεμικό μπουφάν και ορειβατικά μποτάκια.

Η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση, από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το σύστημα θα πρέπει να σημειωθούν τα απαραίτητα στοιχεία από το αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το αντίγραφο κατάθεσης  στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004018 (IBAN: GR 39 0140 3620 36200200 2004 018) της ALPHA BANK. Στην αιτιολογία θα αναγράφεται Σ.Α.Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΕΠΩΝΥΜΟ. Για να ληφθεί υπόψη η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο το προβλεπόμενο ποσό της οικονομικής συμμετοχής.

·    Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής Εκπαιδευόμενου ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την επιστροφή της οικονομικής συμμετοχής:

·    Όταν η ακύρωση γίνει 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων στον Εκπαιδευόμενο.

·    Όταν η ακύρωση γίνει 7-10 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το70% των χρημάτων της συμμετοχής.

·    Όταν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 7ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας της, παρακρατείται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων από τον Εκπαιδευόμενο.

Οι Εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν από τον Αρχηγό της Σχολής.