Κ7Α. Κατασκηνωτική Ημέρα - Ο Προγραμματισμός στην Κατασκήνωηση ή Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών (1η)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 26/03/2018
A/A: / 2018

Κ7Α. Μεγάλη Δράση Υπαίθρου Κοινότητας Ανιχνευτών - Ο Προγραμματισμός στην Μ.Δ.Υ.Α.
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 25/05/2018 έως 28/05/2018
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Θα ανακοινωθεί
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 09/05/2018
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Μανίκης Δημήτηρης
Κόστος Συμμετοχής: 55 €

Υπεύθυνος Ενότητας : Μανίκης Δημήτρης

Τόπος : Θα ανακοινωθεί

Ώρες διεξαγωγής της Ενότητας : 08.00 - 19.00

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσειςέχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν δηλώσει το προσωπικό πλάνο Εκπαίδευσηςτους και έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους σύμφωνα με ταπροβλεπόμενα και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον προβλεπόμενο κύκλοΠροσκοπικής Μεθοδολογίας. 

Προϋπόθεση συμμέτοχης για την Ενότητα Κ7Α(1η) είναι  ότι θα συμμετάσχει και στην Κ6 Α (1η)αλλιώς η αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή.   

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέροςστην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep στηνεφαρμογή e-Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον ΑρχηγόΣυστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολήςαιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροι μέσω των Αρχηγών Συστημάτων  τους ή τωνΕφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε. θα πρέπει να κάνουν έγκαιρα αίτηση συμμετοχής στηνΕκπαιδευτική Ενότητα που τους ενδιαφέρει μέσω του προγράμματος της ευέλικτηςεκπαίδευσης που βρίσκεται στην σελίδα  http://www.e-sep.eu/etraining/flex/flex-login. Ο κάθε βαθμοφόρος είναι ελεύθερος να επιλέξει να παρακολουθήσει όποιαΕκπαιδευτική Ενότητα τον ενδιαφέρει, όπου και όταν τον εξυπηρετεί, ανεξάρτηταεάν υλοποιείται στην Π.Ε. ή οπουδήποτε αλλού.  

       Η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να γίνειαποδεκτή από το σύστημα θα πρέπει να σημειωθούν τα απαραίτητα στοιχεία από τοαντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από τοαντίγραφο κατάθεσης  στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004018(IBAN: GR 39 0140 3620 36200200 2004 018) της ALPHA BANK.Στην αιτιολογία θα αναγράφεται Κ7 Α Μανίκης-ΕΠΩΝΥΜΟ. Για να ληφθείυπόψη η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο το προβλεπόμενοποσό της οικονομικής συμμετοχής.

·        Σε περίπτωση ακύρωσης τηςσυμμετοχής Εκπαιδευόμενου ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την επιστροφήτης οικονομικής συμμετοχής:

·        Όταν η ακύρωση γίνει 10ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης επιστρέφεταιτο σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων στον Εκπαιδευόμενο.

·        Όταν η ακύρωση γίνει 7-10ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Εκπαίδευσης επιστρέφεταιτο70% των χρημάτων της συμμετοχής.

·        Όταν η ακύρωση γίνει σελιγότερο από 7ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσηςτότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας της, παρακρατείτε τοσύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων από τον Εκπαιδευόμενο.