Δ2. Σύγχρονα Παιδαγωγικά Συστήματα & η Παιαγωγική Διάσταση του Προσκοπισμού (1η)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 06/03/2018
A/A: / 2018

Δ2. Σύγχρονα Παιδαγωγικά Συστήματα & η Παιαγωγική Διάσταση του Προσκοπισμού
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 12/05/2018 έως 13/05/2018
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Προσκοπικό Κέντρο ΠΥ ΒΑ
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 12/04/2018
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Σπύρου Ιωάννης
Κόστος Συμμετοχής: 15 €

Σε συνέχεια του προγραμματισμού των εκπαιδεύσεων η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. θα οργανώσει την υλοποίηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων του Κύκλου Διακριτικού Δάσους. Λόγω του ότι είναι η πρώτη φορά που οργανώνουμε τις εκπαιδευτικές ενότητες του Κύκλου Διακριτικού Δάσους παρακαλούμε όπως  διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες

Η Εκπαίδευση του Διακριτικού Δάσους Βαθμοφόρων απευθύνεται σε Βαθμοφόρους ΟΛΩΝ των Κλάδων και δεν πραγματοποιείτε αποκλειστικά και μόνο για τους βαθμοφόρους ενός κλάδου. Στην συγκεκριμένη εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν για πρώτη φορά και Βαθμοφόροι του κλάδου Προσκοπικού Δικτύου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Εκπαίδευση έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη (άνω των 18 ετών) με ενεργή Εντολή Διοικήσεως, καθώς και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, που έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο Μεθοδολογίας και Κατασκηνωτικής Τεχνικής/ ΜΔΥ/ ΜΣΤ (ή έχουν πτυχίο Βασικής Εκπαίδευσης και ΚατασκηνωτικήςΤεχνικής/ Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου).   

Η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση,  από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων. 

Η Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε δύο διήμερα και  οι ημερομηνίες και ώρες εκπαίδευσης είναι οι παρακάτω:

Από το Σάββατο 21 Απριλίου και ώρα 09:00  ως την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00 θα υλοποιηθούν οι εκπαιδευτικές ενότητες :

·        Δ1. Ιδεολογική Ολοκλήρωση του Σκοπού και Αποστολής Προσκοπισμού    

·        Δ3. Ηγεσία /Διοίκηση και Αποτελεσματική Επικοινωνία Κυριακή 22 Απριλίου

 Από το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 και ώρα 09:00 ως την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00 

θα υλοποιηθούν οι εκπαιδευτικές ενότητες :

·        Δ2. Σύγχρονα Παιδαγωγικά Συστήματα και η Παιδαγωγική διάσταση του Προσκοπισμού

·        Δ4. Προσκοπισμός και Σύγχρονα Κοινωνικά θέματα της Ελληνικής Κοινωνίας

·        Δ5. Στάδιο Μελέτης υλοποίησης πτυχιακής εργασίας

Ο χώρος που θα πραγματοποιηθούν οι εκπαιδεύσεις είναι το Προσκοπικό Κέντρο ΠΥ ΒΑ στην Αθήνα.

Συντονιστής των εκπαιδευτών ενοτήτων θα είναι ο Εκπαιδευτής  Βαθμοφόρων Γιάννης Σπύρου (6973534577).

Οι  Βαθμοφόροι που είναι Πτυχιούχοι Διακριτικού Δάσους και θέλουν να αποκτήσουν Διακριτικό Δάσους άλλου κλάδου, εάν έχουν περάσει τις προβλεπόμενες εκπαιδεύσεις (Βασική Εκπαίδευση και Κατασκηνωτική Τεχνική/ΜΔΥ/ΣΜΤ) πρέπει να περάσουν μόνο τις εκπαιδευτικές ενότητες Δ2/Δ4/Δ5.

Στο δεύτερο διήμερο θα δοθούν οδηγίες για την εκπαιδευτική ενότητα Δ5, η οποία θα  πρέπει να ολοκληρωθεί από τους εκπαιδευόμενους εντός 3 μηνών.

Σε  κάθε Εκπαίδευση προτεραιότητα έχουν οι Βαθμοφόροι, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα στα οποία απευθύνεται η εκάστοτε Εκπαίδευση και έχουν καταβάλει  έγκαιρα την οικονομική συμμετοχή τους. Ανάλογα με το είδος της Εκπαίδευσης ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να είναι μεταξύ των 6 έως 20 και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος. 

Ειδικότερα για να συμμετέχει ένα Ενήλικο Στέλεχος του ΣΕΠ στις Εκπαιδεύσεις θα πρέπει:

·    Η ΑίτησηΣυμμετοχής του να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω e-sep σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.

·      Η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το σύστημα θα πρέπει να σημειωθούντα απαραίτητα στοιχεία από το αντίγραφο του      γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το αντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ’αριθμόν 362-002002-004018  (IBAN: GR 39 0140 3620 3620 0200 2004 018) της ALPHA BANK. 

      Στην αιτιολογία θα αναγράφεται ο κωδικός της εκπαίδευσης, ΕΠΩΝΥΜΟ-1ΣΔΔ. 

·        Για να ληφθεί  υπόψη η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο το προβλεπόμενο ποσό της οικονομικής συμμετοχής.

·        Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής Εκπαιδευόμενου ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την επιστροφή της οικονομικής συμμετοχής:

·     Όταν η ακύρωση γίνει 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης επιστρέφεταιτο σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων στον Εκπαιδευόμενο.

·     Όταν η ακύρωσηγίνει 7-14 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το 70% των χρημάτων της συμμετοχής.

·    Όταν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας της, παρακρατείται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων από τον Εκπαιδευόμενο.

Για την επιλογή των συμμετεχόντων σε κάθε εκπαίδευση τηρείται από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής, που είναι οικονομικά τακτοποιημένη και των προσκοπικών καθηκόντων. Προηγούνται οι Αρχηγοί Τμημάτων του Κλάδου και ακολουθούν οι Υπαρχηγοί Τμημάτων του Κλάδου για τις Εκπαιδεύσεις των Κλάδων και Ειδικοτήτωνκαι στη συνέχεια ακολουθεί κάθε άλλο Ενήλικο Στέλεχος που έχει εμπρόθεσμα σύμφωναμε τα προηγούμενα κάνει την Αίτηση Συμμετοχής του. 

Περισσότεροιτου ενός Βαθμοφόροι του ιδίου Συστήματος ή Κλιμακίου περιλαμβάνονται στους συμμετέχοντες μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις μέχρι να συμπληρωθεί οαριθμός 20.

Οι Εκπαιδευόμενοι που επιλέγονται να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση, ειδοποιούνται έγκαιρα, τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν την Εκπαίδευση ηλεκτρονικά μέσω e-sep, εφαρμογή e-Εκπαίδευση ή μέσω e-mail ή τηλεφωνικά για τη συμμετοχή τους από τον Αρχηγότης και ενημερώνονται από αυτόν για τις λοιπές λεπτομέρειες (ατομικά εφόδια,πρόγραμμα κ.λ.π.).