Αττική : Ν2. Σχολή Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/08/2023
A/A: / 2023

Ν2. Σχολή Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 23/09/2023 έως 30/09/2023
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό & Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 15/09/2023
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Μαρούσος Δημήτρης
Κόστος Συμμετοχής: 60 €

Υπεύθυνος Σχολής: Μαρούσος Δημήτριος

Θεωρητικό Μέρος: από Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00 έως την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00 στο Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό & Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου

Πρακτικό Μέρος: από Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00 έως Παρασκευή 29 2023 και ώρα 18:00 στο Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό & Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου

Τόπος : Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό & Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου

Τρόπος καταβολής οικονομικής συμμετοχής:  Έκδοση ταυτότητας πληρωμής RF

Εξετάσεις: Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:00

Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας: Θα ανακοινωθεί

Δικαίωμα συμμετοχής

Τη Σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν Ενήλικα Στελέχη με Εντολή Διοίκησης ή Μέλη ΠΔ, που έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, είναι κάτοχοι Πτυχίου Σχολής Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Κύκλο Μεθοδολογίας κάποιου Κλάδου και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Ουσιαστική συμμετοχή σε μία (1) ετήσια συντήρηση Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους,

β. Τρεις (3) συμμετοχές σε έξοδο ιστιοπλοΐας με Ναυτοπροσκοπικό Σκάφος, ως μέλος πληρώματος, στα πλαίσια προγραμματισμένης δράσης Τμήματος. Σε μία εκ των τριών να έχει κάνει εξάσκηση σε καθήκοντα Κυβερνήτου.

γ. Μία (1)συμμετοχή σε διήμερο ταξίδι ιστιοπλοΐας με Ναυτοπροσκοπικό Σκάφος, με επιπλέον εξάσκηση σε καθήκοντα Κυβερνήτη, στα πλαίσια προγραμματισμένης δράσης Τμήματος.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πιστοποιούνται από τον Αρχηγό Συστήματος, ο οποίος υποβάλλει τη βεβαίωση στην Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.

Mετά τους ως άνω πλόες εξοικείωσης, εκτελούνται τουλάχιστον δύο πλόες με τον Έφορο Ν/Π της Περιφερειακής Εφορείας ή άλλον εκπαιδευτή Ναυτοπροσκόπων, ο οποίος στα αντίστοιχα δελτία απόπλου θα βεβαιώνει την ετοιμότητα του υποψηφίου για συμμετοχή στη Σχολή. Όπου δεν υπάρχει Έφορος Ν/Π ή κατάλληλος εκπαιδευτής, οι ανωτέρω πλόες θα γίνονται με μέριμνα της Εφορείας Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε.

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος ή Μέλος ΠΔ να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του e-sep, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Δήλωση συμμετοχής

Η αίτηση συμμετοχήςστην εκπαιδευτική ενότητα γίνεται αποδεκτή, μόνο με την πληρωμή μέσω τραπέζης, με την έκδοση ταυτότητας πληρωμής (RF) έως τις 15/09/2023.

Ακύρωση συμμετοχής

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής Εκπαιδευόμενου ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την επιστροφή της οικονομικής συμμετοχής:

Όταν η ακύρωση γίνει 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων στον Εκπαιδευόμενο.

Όταν η ακύρωση γίνει 7-10 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το 70% των χρημάτων της συμμετοχής.

Όταν η ακύρωσηγίνει σε λιγότερο από 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας της, παρακρατείται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων από τον Εκπαιδευόμενο.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου ! Με τη συγκεκριμένη δράση συμβάλουμε στην εφαρμογή του Στόχου www.scouts4sdgs.gr.4 : ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 


Επισυνάψεις

d16 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.docx