Προπαρασκευαστικός Κύκλος

Α1 Προσκοπισμός

 26 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Α1. Προσκοπισμός δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες στο τέλος της διαδικασίας θα είναι σε θέση να : Εξηγούν την Αποστολή και το Σκοπό του Προσκοπισμού και να περιγράφουν τα οκτώ στοιχεία της Προσκοπικής Μεθόδου.Διακρίνουν τα μέρη της Προσκοπικής Υπόσχεσης και να αναφέρεις τις λέξεις κλειδιά (Αρχές) των άρθρων του Ν...

Α2. Παιχνίδι - Τραγούδι

 26 Ιαν 2017
Με την ολοκλήρωση της Εκπαιδευτικής Ενότητας Α2. Παιχνίδι - Τραγούδι οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να: Εξηγούν και σχεδίαζουν παιχνίδια και τραγούδια κατάλληλα για διάφορους σκοπούς και να τα τοποθετούν σε κατάλληλο χρόνο μέσα στο πρόγραμμα Αναγνωρίζουν διάφορες πηγές παιχνιδιών-τραγουδιών και να αντιλαμβάνονται την ανάγκη τήρησης της...

Α3. Οργάνωση Διοίκηση ΣΕΠ και η Προσκοπική Εκπαίδευση

 25 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Α3 Οργάνωση Διοίκηση ΣΕΠ και η Προσκοπική Εκπαίδευση δίνει την δυνατότητα στους Εκπαιδευομένους να είναι σε θέση να :Αναφέρουν την Νομική Υπόσταση του ΣΕΠ και να κατανοούν τα κείμενα του Οργανισμού και Κανονισμών.Εξηγούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των Βαθμοφόρων του ΣΕΠΕξηγούν τα Βασικά Στάδια της Προσκοπικής Εκπαίδευση...

Α4 Προσκοπική Τεχνική

 22 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Α4 Προσκοπική Τεχνική αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία μάθησης των γνώσεων της Προσκοπικής Τεχνικής για τους νέους Βαθμοφόρους. Παρουσιάζονται στην Ύπαιθρο γνώσεις και ικανότητες, που καθιστούν τη ζωή στο ύπαιθρο ελκυστική, άνεση και ασφαλή τόσο για τους ίδιους όσο και για τα Τμήματά τους Εκπαιδευτικό ΥλικόΤο Προσκοπ...