Αρχικά

Οι δράσεις που μπορεί να γίνουν από τα μέλη του Δικτύου καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων.

Το γεγονός ότι τα μέλη του Δικτύου είναι ενήλικα δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ανεξαρτησία κινήσεων και ποικιλία θεμάτων, που πιθανώς να μην είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από τα μέλη των άλλων κλάδων.

Οι δράσεις μπορεί να γίνουν μόνο από τα μέλη του Δικτύου, ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή εθελοντικές οργανώσεις και τα μέλη τους. Μπορεί να γίνουν από όλα τα μέλη του Δικτύου μαζί, μόνο από μερικά, ή ατομικά. Μπορεί να πραγματοποιηθούν στην ύπαιθρο, ή στην πόλη, σε κλειστό ή σε ανοιχτό χώρο, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα. Μπορεί να είναι δράσεις που διαρκούν μερικές ώρες, ή μέρες, να είναι απλές, ή Μεγάλες Σύνθετες Δράσεις.

 

Γενικώς οι δράσεις πρέπει :

  • Να έχουν έντονη κοινωνική παρέμβαση σε θέματα που η Κίνησή μας έχει ιδιαίτερη ευαισθησία.
  • Να είναι ευχάριστες, ελκυστικές, να έχουν ενδιαφέρον, περιπέτεια και να έχουν την αίσθηση της πρόκλησης.
  • Να δίνουν ευκαιρίες για νέες γνώσεις και να αναπτύσσουν ικανότητες.
  • Να προσφέρουν ευκαιρίες για την συμπλήρωση των απαιτήσεων του Συστήματος Προόδου
  • Να διευρύνουν τους ορίζοντες του νου, της καρδιάς και της ψυχής, να αναπτύσσουν το σώμα και τη διάθεση για δημιουργία.
  • Να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των μελών του Δικτύου.

Το Προσκοπικό Δίκτυο είναι ο 4ος κλάδος σε κάθε Σύστημα. Έχει σκοπό, στόχο, πρόγραμμα, δυναμική. Έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολλά στα μέλη του, στην κοινωνία και στον Προσκοπισμό.