Β8 Δ. Υποστήριξη Προγράμματος Προσκοπικού Δικτύου (2η)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 02/03/2018
A/A: / 2018

Β8Δ.Υποστήριξη Προγράμματος Προσκοπικού Δικτύου
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 24/03/2018 έως 24/03/2018
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Κτήριο Περφεριακής Εφορείας Δωδεκανήσου
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 14/03/2018
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Τσαβδάρης Εμμανουήλ
Κόστος Συμμετοχής: €

Υπεύθυνος Ενότητας :  Τσαβδάρης Εμμανουήλ

Τόπος : Κτήριο Περφεριακής Εφορείας Δωδεκανήσου  

Ωρες διεξαγωγής της Ενότητας : 18.00 - 21.00

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν δήλωσει το προσωπικό πλάνο Εκπαίδευσης τους και έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον προβλεπόμενο Προπαρασκευαστικό κύκλο καθώς και από τον Κύκλο Προσκοπικής Μεθοδολογίας τις Ενότητες Β1, Β2, Β3 & Β4. 

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροι μέσω των Αρχηγών Συστημάτων  τους ή των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε. θα πρέπει να κάνουν έγκαιρα αίτηση συμμετοχής στην Εκπαιδευτική Ενότητα που τους ενδιαφέρει μέσω του προγράμματος της ευέλικτης εκπαίδευσης που βρίσκεται στην σελίδα  http://www.e-sep.eu/etraining/flex/flex-login.  Ο κάθε βαθμοφόρος είναι ελεύθερος να επιλέξει να παρακολουθήσει όποια Εκπαιδευτική Ενότητα τον ενδιαφέρει, όπου και όταν τον εξυπηρετεί, ανεξάρτητα εάν υλοποιείται στην Π.Ε. ή οπουδήποτε αλλού.