Ανακοινώσεις Εκπαιδεύσεων

Καθαρισμός Φίλτρων
17

Nov
| 02.12.2020 - 02.12.2020 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
17

Nov
| 07.12.2020 - 07.12.2020 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
17

Nov
| 25.11.2020 - 25.11.2020 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
10

Nov
| 18.11.2020 - 18.11.2020 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
5

Nov
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Nov
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Nov
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Nov
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Nov
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Nov
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Nov
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Nov
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Nov
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Nov
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Nov
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Nov
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Nov
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Nov
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Nov
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Nov
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Nov
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Nov
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Nov
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Nov
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Nov
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Nov
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Nov
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Nov
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Oct
| 07.11.2020 - 08.11.2020 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
23

Oct
| 27.11.2020 - 27.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
23

Oct
| 14.11.2020 - 15.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
23

Oct
| 09.12.2020 - 09.12.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
23

Oct
| 07.11.2020 - 08.11.2020 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
23

Oct
| 29.11.2020 - 29.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
20

Oct
| 04.11.2020 - 04.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
16

Oct
| 07.11.2020 - 08.11.2020 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
16

Oct
| 15.11.2020 - 15.11.2020 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
16

Oct
| 11.11.2020 - 11.11.2020 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
16

Oct
| 22.11.2020 - 22.11.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
16

Oct
| 13.11.2020 - 13.11.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
16

Oct
| 06.12.2020 - 06.12.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
16

Oct
| 27.11.2020 - 27.11.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
16

Oct
| 07.11.2020 - 08.11.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
16

Oct
| 01.11.2020 - 01.11.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
16

Oct
| 26.10.2020 - 26.10.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
16

Oct
| 30.10.2020 - 30.10.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
16

Oct
| 08.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
13

Oct
| 01.11.2020 - 07.11.2020 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
13

Oct
| 07.11.2020 - 07.11.2020 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
13

Oct
| 26.10.2020 - 01.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
13

Oct
| 26.10.2020 - 01.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
13

Oct
| 07.11.2020 - 07.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
13

Oct
| 02.11.2020 - 02.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
13

Oct
| 27.10.2020 - 27.10.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
13

Oct
| 01.11.2020 - 01.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
13

Oct
| 07.11.2020 - 07.11.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
13

Oct
| 07.11.2020 - 07.11.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
12

Oct
| 09.12.2020 - 09.12.2020 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
12

Oct
| 02.11.2020 - 02.11.2020 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
12

Oct
| 07.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Oct
| 14.11.2020 - 15.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
9

Oct
| 14.11.2020 - 15.11.2020 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
9

Oct
| 29.11.2020 - 29.11.2020 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
9

Oct
| 01.11.2020 - 01.11.2020 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
9

Oct
| 24.10.2020 - 25.10.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
9

Oct
| 08.11.2020 - 08.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
9

Oct
| 19.10.2020 - 19.10.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
9

Oct
| 29.10.2020 - 29.10.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
9

Oct
| 21.10.2020 - 21.10.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
9

Oct
| 04.11.2020 - 04.11.2020 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
9

Oct
| 29.10.2020 - 29.10.2020 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
9

Oct
| 26.10.2020 - 26.10.2020 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
9

Oct
| 08.11.2020 - 08.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
8

Oct
| 28.11.2020 - 29.11.2020 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
8

Oct
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Oct
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Oct
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Oct
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Oct
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Oct
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Oct
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Oct
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Oct
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Oct
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Oct
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Oct
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 31.10.2020 - 31.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 01.11.2020 - 01.11.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
2

Oct
| 31.10.2020 - 01.11.2020 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
22

Sep
| 03.10.2020 - 04.10.2020 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
23

Jul
| 24.10.2020 - 28.10.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
10

Jul
| 08.08.2020 - 09.08.2020 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
3

Jul
| 18.07.2020 - 19.07.2020 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
26

May
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

May
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

May
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

May
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

May
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

May
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

May
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

May
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

May
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

May
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

May
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

May
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

May
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

May
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

May
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

May
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

May
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

May
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

May
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

May
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

May
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

May
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

May
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

May
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

May
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

May
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

May
| 09.06.2020 - 09.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

May
| 18.06.2020 - 18.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

May
| 03.06.2020 - 03.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

May
| 03.06.2020 - 03.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

May
| 27.05.2020 - 27.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
13

May
| 19.05.2020 - 19.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
13

May
| 13.06.2020 - 13.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
13

May
| 01.06.2020 - 01.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 20.05.2020 - 20.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 30.05.2020 - 30.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 23.05.2020 - 23.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 27.06.2020 - 27.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 20.06.2020 - 20.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 25.05.2020 - 25.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 24.05.2020 - 24.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 07.06.2020 - 07.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 30.05.2020 - 30.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 25.05.2020 - 25.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 06.06.2020 - 06.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 23.05.2020 - 23.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 25.05.2020 - 25.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 19.05.2020 - 19.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

May
| 20.05.2020 - 20.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

May
| 31.05.2020 - 31.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

May
| 28.05.2020 - 28.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

May
| 17.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

May
| 18.05.2020 - 18.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

May
| 16.05.2020 - 16.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Mar
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Mar
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Mar
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Mar
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Mar
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Mar
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Mar
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Mar
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Mar
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Mar
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Mar
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Mar
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Mar
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Mar
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Mar
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Mar
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Mar
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Mar
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Mar
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Mar
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Mar
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Mar
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Mar
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Mar
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Mar
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Mar
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Mar
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Mar
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Mar
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Mar
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Mar
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Mar
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Mar
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Mar
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Mar
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Mar
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Mar
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Mar
| 20.04.2020 - 26.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Mar
| 20.04.2020 - 26.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Mar
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Mar
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | | Εκπαίδευση
6

Mar
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Mar
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Mar
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Mar
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Mar
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Mar
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Mar
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Mar
| 04.04.2020 - 04.04.2020 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
5

Mar
| 04.04.2020 - 04.04.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
3

Mar
| 08.04.2020 - 08.04.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
3

Mar
| 29.03.2020 - 29.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
3

Mar
| 18.03.2020 - 18.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
28

Feb
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Feb
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Feb
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Feb
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Feb
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Feb
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Feb
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Feb
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Feb
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Feb
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Feb
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Feb
| 15.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Feb
| 23.03.2020 - 23.03.2020 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
28

Feb
| 15.03.2020 - 15.03.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
28

Feb
| 15.03.2020 - 15.03.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
28

Feb
| 21.03.2020 - 22.03.2020 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
27

Feb
| 18.03.2020 - 18.03.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
27

Feb
| 04.04.2020 - 04.04.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
27

Feb
| 12.04.2020 - 12.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Feb
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Feb
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
24

Feb
| 27.03.2020 - 27.03.2020 | Π.Ε. Βορειοδυτικής Ελλάδας | Εκπαίδευση
24

Feb
| 28.03.2020 - 29.03.2020 | Π.Ε. Βορειοδυτικής Ελλάδας | Εκπαίδευση
24

Feb
| 21.03.2020 - 21.03.2020 | Π.Ε. Βορειοδυτικής Ελλάδας | Εκπαίδευση
21

Feb
| 04.03.2020 - 04.03.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
21

Feb
| 03.03.2020 - 03.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Feb
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Feb
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Feb
| 09.03.2020 - 15.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Feb
| 09.03.2020 - 15.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Feb
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Feb
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Feb
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Feb
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Feb
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Feb
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Feb
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Feb
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Feb
| 19.03.2020 - 19.03.2020 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
21

Feb
| 12.03.2020 - 12.03.2020 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
19

Feb
| 14.03.2020 - 14.03.2020 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
19

Feb
| 15.03.2020 - 15.03.2020 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
19

Feb
| 04.03.2020 - 04.03.2020 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
19

Feb
| 22.03.2020 - 22.03.2020 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
19

Feb
| 04.04.2020 - 05.04.2020 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
18

Feb
| 21.03.2020 - 22.03.2020 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
18

Feb
| 15.03.2020 - 15.03.2020 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
18

Feb
| 26.02.2020 - 26.02.2020 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
18

Feb
| 14.03.2020 - 14.03.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Feb
| 15.03.2020 - 15.03.2020 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
18

Feb
| 04.04.2020 - 04.04.2020 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
14

Feb
| 07.03.2020 - 07.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
14

Feb
| 15.03.2020 - 15.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
14

Feb
| 13.03.2020 - 13.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
14

Feb
| 08.03.2020 - 08.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
14

Feb
| 06.03.2020 - 06.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
14

Feb
| 06.03.2020 - 06.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
14

Feb
| 07.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Feb
| 07.03.2020 - 07.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
12

Feb
| 23.02.2020 - 23.02.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
12

Feb
| 23.02.2020 - 23.02.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
10

Feb
| 23.02.2020 - 23.02.2020 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
10

Feb
| 23.02.2020 - 23.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Feb
| 23.02.2020 - 23.02.2020 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
31

Jan
| 20.03.2020 - 22.03.2020 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
31

Jan
| 07.03.2020 - 07.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Jan
| 23.02.2020 - 23.02.2020 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
30

Jan
| 16.02.2020 - 16.02.2020 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
30

Jan
| 16.02.2020 - 16.02.2020 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
30

Jan
| 16.02.2020 - 16.02.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
28

Jan
| 01.03.2020 - 01.03.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
28

Jan
| 15.03.2020 - 15.03.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
24

Jan
| 07.02.2020 - 14.02.2020 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
20

Jan
| 16.02.2020 - 16.02.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
20

Jan
| 02.02.2020 - 02.02.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
20

Jan
| 02.02.2020 - 02.02.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
20

Jan
| 01.02.2020 - 01.02.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
20

Jan
| 01.02.2020 - 01.02.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
10

Jan
| 26.01.2020 - 26.01.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
10

Jan
| 08.03.2020 - 08.03.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
10

Jan
| 16.02.2020 - 16.02.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
8

Jan
| 12.01.2020 - 12.01.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
8

Jan
| 02.02.2020 - 02.02.2020 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
8

Jan
| 02.02.2020 - 02.02.2020 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
29

Dec
| 11.01.2020 - 11.01.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
29

Dec
| 11.01.2020 - 11.01.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
12

Dec
| 22.12.2019 - 22.12.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
12

Dec
| 22.12.2019 - 22.12.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
3

Dec
| 13.01.2020 - 19.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Dec
| 13.01.2020 - 19.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Nov
| 18.01.2020 - 19.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Nov
| 11.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Nov
| 15.02.2020 - 16.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Nov
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Nov
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Nov
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Nov
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Nov
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Nov
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Nov
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Nov
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Nov
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Nov
| 16.12.2019 - 16.12.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
25

Nov
| 15.12.2019 - 15.12.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
22

Nov
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Nov
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Nov
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Nov
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Nov
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Nov
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Nov
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Nov
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Nov
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Nov
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Nov
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Nov
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Nov
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Nov
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Nov
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Nov
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Nov
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | | Εκπαίδευση
21

Nov
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Nov
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Nov
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Nov
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Nov
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Nov
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Nov
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Nov
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Nov
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Nov
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Nov
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Nov
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Nov
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Nov
| 08.12.2019 - 08.12.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
15

Nov
| 08.12.2019 - 08.12.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
15

Nov
| 14.12.2019 - 15.12.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
15

Nov
| 09.12.2019 - 09.12.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
15

Nov
| 09.12.2019 - 09.12.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
15

Nov
| 01.12.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
15

Nov
| 01.12.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
15

Nov
| 29.11.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
15

Nov
| 27.11.2019 - 27.11.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
7

Nov
| 25.11.2019 - 01.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
7

Nov
| 25.11.2019 - 01.12.2019 | | Εκπαίδευση
7

Nov
| 25.11.2019 - 01.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Nov
| 01.12.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
1

Nov
| 08.12.2019 - 08.12.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
1

Nov
| 08.12.2019 - 08.12.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
25

Oct
| 15.12.2019 - 15.12.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
25

Oct
| 15.12.2019 - 15.12.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
25

Oct
| 01.12.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
25

Oct
| 01.12.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
23

Oct
| 24.11.2019 - 24.11.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
23

Oct
| 30.11.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
23

Oct
| 23.11.2019 - 23.11.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
22

Oct
| 10.11.2019 - 10.11.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
22

Oct
| 10.11.2019 - 10.11.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
21

Oct
| 02.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
18

Oct
| 16.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
18

Oct
| 17.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
18

Oct
| 17.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
18

Oct
| 20.11.2019 - 20.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
18

Oct
| 16.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
18

Oct
| 16.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
14

Oct
| 05.11.2019 - 05.11.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
14

Oct
| 03.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
14

Oct
| 16.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
14

Oct
| 01.12.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
14

Oct
| 02.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
14

Oct
| 03.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
14

Oct
| 01.11.2019 - 01.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
11

Oct
| 03.11.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
11

Oct
| 03.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
10

Oct
| 08.11.2019 - 10.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Oct
| 16.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
10

Oct
| 03.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
10

Oct
| 23.10.2019 - 23.10.2019 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
10

Oct
| 19.10.2019 - 20.10.2019 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
9

Oct
| 19.10.2019 - 20.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
9

Oct
| 19.10.2019 - 19.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
9

Oct
| 18.10.2019 - 18.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
3

Oct
| 19.10.2019 - 19.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
3

Oct
| 16.10.2019 - 16.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
2

Oct
| 21.10.2019 - 27.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
1

Oct
| 23.10.2019 - 23.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
1

Oct
| 23.10.2019 - 23.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
1

Oct
| 16.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
1

Oct
| 26.10.2019 - 26.10.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
1

Oct
| 30.10.2019 - 30.10.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
1

Oct
| 16.10.2019 - 16.10.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
1

Oct
| 17.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
1

Oct
| 27.10.2019 - 27.10.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
1

Oct
| 02.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
1

Oct
| 26.10.2019 - 27.10.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
30

Sep
| 13.10.2019 - 13.10.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
27

Sep
| 09.11.2019 - 10.11.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
27

Sep
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Sep
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Sep
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Sep
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Sep
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Sep
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Sep
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Sep
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Sep
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Sep
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Sep
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Sep
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Sep
| 02.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
26

Sep
| 06.10.2019 - 06.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
26

Sep
| 09.10.2019 - 09.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
19

Sep
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 14.10.2019 - 20.09.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Sep
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Sep
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Sep
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Sep
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Sep
| 22.12.2019 - 22.12.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
18

Sep
| 22.12.2019 - 22.12.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
18

Sep
| 17.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
18

Sep
| 17.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
18

Sep
| 19.10.2019 - 20.10.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
13

Sep
| 06.10.2019 - 20.10.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
13

Sep
| 13.10.2019 - 13.10.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
13

Sep
| 19.10.2019 - 20.10.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
13

Sep
| 06.10.2019 - 06.10.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
13

Sep
| 23.10.2019 - 23.10.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
13

Sep
| 16.10.2019 - 16.10.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
13

Sep
| 05.10.2019 - 06.10.2019 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
13

Sep
| 13.10.2019 - 13.10.2019 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
13

Sep
| 28.09.2019 - 28.09.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
13

Sep
| 28.09.2019 - 28.09.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
13

Sep
| 05.10.2019 - 06.10.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
13

Sep
| 12.10.2019 - 13.10.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
13

Sep
| 03.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
13

Sep
| 09.10.2019 - 09.10.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
11

Sep
| 28.11.2019 - 01.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
11

Sep
| 30.09.2019 - 13.10.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
11

Sep
| 05.10.2019 - 06.10.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
11

Sep
| 27.10.2019 - 27.10.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
11

Sep
| 27.10.2019 - 27.10.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
11

Sep
| 06.10.2019 - 06.10.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
6

Sep
| 01.10.2019 - 08.10.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
6

Sep
| 01.10.2019 - 08.10.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
6

Sep
| 01.10.2019 - 08.10.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
29

Aug
| 15.09.2019 - 15.09.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
7

Jun
| 12.06.2019 - 19.06.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

Jun
| 17.07.2019 - 17.07.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
4

Jun
| 10.07.2019 - 10.07.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
21

May
| 03.06.2019 - 12.06.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
10

May
| 20.05.2019 - 30.05.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

May
| 20.05.2019 - 30.05.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 31.05.2019 - 02.06.2019 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
6

May
| 01.06.2019 - 01.06.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
6

May
| 25.05.2019 - 25.05.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
25

Apr
| 27.05.2019 - 27.05.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
25

Apr
| 27.05.2019 - 27.05.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
25

Apr
| 25.05.2019 - 25.05.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
25

Apr
| 18.05.2019 - 18.05.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
25

Apr
| 18.05.2019 - 18.05.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
24

Apr
| 13.05.2019 - 23.05.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
24

Apr
| 07.05.2019 - 17.05.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
24

Apr
| 06.05.2019 - 16.05.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
24

Apr
| 07.05.2019 - 17.05.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
24

Apr
| 11.05.2019 - 11.05.2019 | Π.Ε. Κυκλάδων | Εκπαίδευση
24

Apr
| 12.05.2019 - 12.05.2019 | Π.Ε. Κυκλάδων | Εκπαίδευση
24

Apr
| 09.05.2019 - 09.05.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
18

Apr
| 05.09.2019 - 08.09.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Apr
| 08.05.2019 - 08.05.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Apr
| 02.05.2019 - 02.05.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
15

Apr
| 02.05.2019 - 02.05.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
15

Apr
| 13.05.2019 - 13.05.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Apr
| 19.05.2019 - 19.05.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Apr
| 19.04.2019 - 03.05.2019 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
9

Apr
| 19.04.2019 - 03.05.2019 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
9

Apr
| 19.04.2019 - 03.05.2019 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
9

Apr
| 15.05.2019 - 15.05.2019 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
9

Apr
| 15.05.2019 - 15.05.2019 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
9

Apr
| 21.04.2019 - 21.04.2019 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
4

Apr
| 22.04.2019 - 22.04.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
4

Apr
| 22.04.2019 - 22.04.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
2

Apr
| 12.04.2019 - 26.04.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Apr
| 12.04.2019 - 26.04.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Apr
| 23.06.2019 - 23.06.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
2

Apr
| 23.06.2019 - 23.06.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
2

Apr
| 22.06.2019 - 22.06.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
29

Mar
| 08.04.2019 - 08.04.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Mar
| 12.05.2019 - 12.05.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Mar
| 08.05.2019 - 08.05.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Mar
| 23.04.2019 - 24.04.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
22

Mar
| 07.04.2019 - 07.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
20

Mar
| 08.06.2019 - 08.06.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
19

Mar
| 21.04.2019 - 21.04.2019 | Βάση Ναυτοπροσκόπων Ν. ΠΡΙΤΖΟΣ | Εκπαίδευση
19

Mar
| 02.04.2019 - 16.04.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
19

Mar
| 02.04.2019 - 16.04.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
18

Mar
| 04.05.2019 - 04.05.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
18

Mar
| 04.05.2019 - 04.05.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
18

Mar
| 13.04.2019 - 13.04.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
18

Mar
| 13.04.2019 - 13.04.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
18

Mar
| 07.04.2019 - 07.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Mar
| 06.04.2019 - 06.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Mar
| 06.04.2019 - 06.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
12

Mar
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Mar
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Mar
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Mar
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Mar
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Mar
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Mar
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Mar
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Mar
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Mar
| 06.04.2019 - 06.04.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
6

Mar
| 20.04.2019 - 21.04.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
6

Mar
| 13.04.2019 - 13.04.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
6

Mar
| 20.04.2019 - 21.04.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Mar
| 14.04.2019 - 14.04.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
6

Mar
| 07.04.2019 - 07.04.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
5

Mar
| 13.04.2019 - 14.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
5

Mar
| 05.04.2019 - 19.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
4

Mar
| 06.04.2019 - 06.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
4

Mar
| 01.04.2019 - 01.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
4

Mar
| 07.04.2019 - 07.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
1

Mar
| 20.03.2019 - 20.03.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
28

Feb
| 27.03.2019 - 27.03.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
22

Feb
| 11.03.2019 - 25.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Feb
| 11.03.2019 - 25.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Feb
| 30.03.2019 - 31.03.2019 | Π.Ε. Βορειοδυτικής Ελλάδας | Εκπαίδευση
20

Feb
| 30.03.2019 - 30.03.2019 | Π.Ε. Βορειοδυτικής Ελλάδας | Εκπαίδευση
20

Feb
| 28.08.2019 - 01.09.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
19

Feb
| 30.03.2019 - 31.03.2019 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
19

Feb
| 06.03.2019 - 06.03.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
19

Feb
| 06.03.2019 - 06.03.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
19

Feb
| 16.03.2019 - 16.03.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
19

Feb
| 16.03.2019 - 16.03.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
19

Feb
| 01.03.2019 - 15.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
19

Feb
| 01.03.2019 - 15.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
18

Feb
| 17.03.2019 - 17.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
18

Feb
| 17.03.2019 - 17.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
18

Feb
| 06.03.2019 - 06.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
15

Feb
| 05.03.2019 - 19.03.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
15

Feb
| 05.03.2019 - 19.03.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
8

Feb
| 06.04.2019 - 06.04.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
8

Feb
| 03.03.2019 - 03.03.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
8

Feb
| 04.03.2019 - 04.03.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
8

Feb
| 24.03.2019 - 24.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
8

Feb
| 24.03.2019 - 24.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
7

Feb
| 07.04.2019 - 07.04.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
5

Feb
| 03.03.2019 - 03.03.2019 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
5

Feb
| 02.03.2019 - 02.03.2019 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
4

Feb
| 30.03.2019 - 31.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
4

Feb
| 29.03.2019 - 29.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
4

Feb
| 30.03.2019 - 30.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
31

Jan
| 02.03.2019 - 02.03.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
31

Jan
| 02.03.2019 - 02.03.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
31

Jan
| 18.02.2019 - 18.02.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
31

Jan
| 18.02.2019 - 18.02.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
31

Jan
| 25.02.2019 - 25.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
31

Jan
| 06.03.2019 - 06.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
31

Jan
| 24.02.2019 - 24.02.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
31

Jan
| 24.02.2019 - 24.02.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
30

Jan
| 07.04.2019 - 07.04.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
30

Jan
| 07.04.2019 - 07.04.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
30

Jan
| 06.04.2019 - 06.04.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
30

Jan
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Jan
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Jan
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Jan
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Jan
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Jan
| 27.02.2019 - 27.02.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
30

Jan
| 27.02.2019 - 27.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 15.02.2019 - 21.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 15.02.2019 - 21.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 16.02.2019 - 16.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 17.02.2019 - 17.02.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
29

Jan
| 06.03.2019 - 06.03.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
29

Jan
| 27.02.2019 - 27.02.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
28

Jan
| 05.04.2019 - 07.04.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
25

Jan
| 17.03.2019 - 17.03.2019 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
25

Jan
| 16.03.2019 - 16.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
25

Jan
| 06.02.2019 - 20.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
25

Jan
| 08.02.2019 - 22.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
25

Jan
| 08.02.2019 - 22.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
24

Jan
| 24.02.2019 - 24.02.2019 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
24

Jan
| 17.03.2019 - 17.03.2019 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
24

Jan
| 02.03.2019 - 03.03.2019 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
24

Jan
| 20.03.2019 - 20.03.2019 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
24

Jan
| 10.03.2019 - 10.03.2019 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
24

Jan
| 03.03.2019 - 03.03.2019 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
24

Jan
| 14.02.2019 - 28.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
24

Jan
| 23.02.2019 - 23.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
24

Jan
| 23.02.2019 - 23.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
24

Jan
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
24

Jan
| 08.02.2019 - 23.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
23

Jan
| 16.03.2019 - 16.03.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
23

Jan
| 16.03.2019 - 17.03.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
23

Jan
| 23.03.2019 - 24.03.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
21

Jan
| 03.02.2019 - 03.02.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
21

Jan
| 03.02.2019 - 03.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Jan
| 03.02.2019 - 03.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Jan
| 02.02.2019 - 02.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Jan
| 02.02.2019 - 02.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Jan
| 11.02.2019 - 11.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Jan
| 11.02.2019 - 11.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Jan
| 16.03.2019 - 17.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Jan
| 10.02.2019 - 10.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Jan
| 24.02.2019 - 24.02.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
18

Jan
| 24.02.2019 - 24.02.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
18

Jan
| 24.02.2019 - 24.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Jan
| 24.02.2019 - 24.02.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
18

Jan
| 09.02.2019 - 10.02.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
18

Jan
| 16.02.2019 - 16.02.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
18

Jan
| 08.02.2019 - 08.02.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
18

Jan
| 10.02.2019 - 10.02.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
18

Jan
| 17.02.2019 - 17.02.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
17

Jan
| 23.02.2019 - 23.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Jan
| 16.03.2019 - 16.03.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
15

Jan
| 25.01.2019 - 09.02.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
11

Jan
| 11.02.2019 - 26.02.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
11

Jan
| 21.01.2019 - 04.02.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
11

Jan
| 16.02.2019 - 16.02.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
11

Jan
| 23.02.2019 - 23.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
11

Jan
| 17.02.2019 - 17.02.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
11

Jan
| 24.02.2019 - 24.02.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
10

Jan
| 24.01.2019 - 24.01.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
10

Jan
| 29.01.2019 - 29.01.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
28

Dec
| 31.01.2019 - 31.01.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
28

Dec
| 23.01.2019 - 23.01.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
21

Dec
| 14.01.2019 - 28.01.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
21

Dec
| 14.01.2019 - 28.01.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
21

Dec
| 21.01.2019 - 04.02.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
18

Dec
| 31.03.2019 - 31.03.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
18

Dec
| 20.01.2019 - 20.01.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
18

Dec
| 19.01.2019 - 19.01.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
17

Dec
| 23.03.2019 - 23.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Dec
| 22.03.2019 - 22.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Dec
| 26.10.2019 - 26.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Dec
| 25.10.2019 - 25.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Dec
| 07.04.2019 - 07.04.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Dec
| 06.04.2019 - 06.04.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Dec
| 03.02.2019 - 03.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Dec
| 02.02.2019 - 02.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Dec
| 20.01.2019 - 20.01.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Dec
| 03.02.2019 - 03.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
14

Dec
| 03.02.2019 - 03.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
11

Dec
| 20.01.2019 - 20.01.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
11

Dec
| 01.02.2019 - 15.02.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
11

Dec
| 15.01.2019 - 30.01.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
5

Dec
| 23.12.2018 - 23.12.2018 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
5

Dec
| 23.12.2018 - 23.12.2018 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
4

Dec
| 16.02.2019 - 16.02.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
4

Dec
| 16.02.2019 - 16.02.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
3

Dec
| 05.01.2019 - 06.01.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
3

Dec
| 12.01.2019 - 13.01.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
3

Dec
| 22.12.2018 - 22.12.2018 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
3

Dec
| 04.01.2019 - 04.01.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
3

Dec
| 15.12.2018 - 29.12.2018 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
28

Nov
| 16.12.2018 - 16.12.2018 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
23

Nov
| 09.12.2018 - 09.12.2018 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
15

Nov
| 03.12.2018 - 17.12.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Nov
| 09.12.2018 - 09.12.2018 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
15

Nov
| 13.12.2018 - 13.12.2018 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
14

Nov
| 28.11.2018 - 28.11.2018 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
14

Nov
| 28.11.2018 - 28.11.2018 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
9

Nov
| 15.12.2018 - 15.12.2018 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
9

Nov
| 28.11.2018 - 12.12.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Nov
| 26.01.2019 - 27.01.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Nov
| 25.11.2018 - 25.11.2018 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
6

Nov
| 24.11.2018 - 25.11.2018 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
6

Nov
| 01.12.2018 - 01.12.2018 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
6

Nov
| 15.11.2018 - 25.11.2018 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
6

Nov
| 21.11.2018 - 21.11.2018 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
1

Nov
| 19.11.2018 - 03.12.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Nov
| 16.12.2018 - 16.12.2018 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
1

Nov
| 18.11.2018 - 18.11.2018 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
1

Nov
| 21.11.2018 - 21.11.2018 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
1

Nov
| 18.11.2018 - 18.11.2018 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
1

Nov
| 24.11.2018 - 25.11.2018 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
30

Oct
| 24.11.2018 - 25.11.2018 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
30

Oct
| 02.12.2018 - 02.12.2018 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
29

Oct
| 24.11.2018 - 24.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Oct
| 18.11.2018 - 18.11.2018 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
26

Oct
| 19.11.2018 - 19.11.2018 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
26

Oct
| 19.11.2018 - 19.11.2018 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
26

Oct
| 17.11.2018 - 17.11.2018 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
25

Oct
| 02.12.2018 - 02.12.2018 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
25

Oct
| 26.11.2018 - 10.12.2018 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
25

Oct
| 02.12.2018 - 02.12.2018 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
25

Oct
| 26.11.2018 - 26.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Oct
| 09.12.2018 - 09.12.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Oct
| 08.12.2018 - 08.12.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Oct
| 17.11.2018 - 18.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Oct
| 25.11.2018 - 25.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Oct
| 25.11.2018 - 25.11.2018 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
23

Oct
| 24.11.2018 - 24.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Oct
| 24.11.2018 - 24.11.2018 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
23

Oct
| 10.11.2018 - 11.11.2018 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
23

Oct
| 21.11.2018 - 21.11.2018 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
23

Oct
| 26.11.2018 - 26.11.2018 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
23

Oct
| 08.11.2018 - 08.11.2018 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
18

Oct
| 21.11.2018 - 21.11.2018 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
18

Oct
| 24.11.2018 - 25.11.2018 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
18

Oct
| 23.11.2018 - 23.12.2018 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
18

Oct
| 02.01.2019 - 16.01.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
18

Oct
| 15.11.2018 - 30.11.2018 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
17

Oct
| 02.12.2018 - 02.12.2018 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
17

Oct
| 01.12.2018 - 01.12.2018 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
16

Oct
| 24.11.2018 - 24.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Oct
| 29.10.2018 - 12.11.2018 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
15

Oct
| 29.10.2018 - 29.10.2018 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
15

Oct
| 27.10.2018 - 27.10.2018 | | Εκπαίδευση
15

Oct
| 03.11.2018 - 04.11.2018 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
15

Oct
| 17.11.2018 - 17.11.2018 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
11

Oct
| 29.10.2018 - 29.10.2018 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
11

Oct
| 20.10.2018 - 20.10.2018 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
10

Oct
| 03.11.2018 - 04.11.2018 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
10

Oct
| 11.11.2018 - 11.11.2018 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
10

Oct
| 10.11.2018 - 10.11.2018 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
8

Oct
| 20.10.2018 - 21.10.2018 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
8

Oct
| 22.10.2018 - 22.10.2018 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
8

Oct
| 27.10.2018 - 27.10.2018 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
2

Oct
| 03.11.2018 - 04.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 31.10.2018 - 14.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 10.11.2018 - 10.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Oct
| 10.11.2018 - 10.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Oct
| 17.11.2018 - 18.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Oct
| 26.10.2018 - 09.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Oct
| 04.11.2018 - 04.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Oct
| 04.11.2018 - 04.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Sep
| 03.11.2018 - 04.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Sep
| 15.10.2018 - 29.10.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Sep
| 11.11.2018 - 11.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Sep
| 22.10.2018 - 22.10.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
25

Sep
| 23.11.2018 - 25.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Sep
| 17.10.2018 - 17.10.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Sep
| 25.11.2018 - 25.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Sep
| 17.10.2018 - 31.10.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Sep
| 03.11.2018 - 04.11.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 20.10.2018 - 21.10.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 04.10.2018 - 19.10.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Sep
| 02.10.2018 - 16.10.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Sep
| 12.10.2018 - 14.10.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Sep
| 20.10.2018 - 21.10.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Sep
| 13.10.2018 - 13.10.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Sep
| 01.10.2018 - 01.10.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Sep
| 17.10.2018 - 17.10.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Sep
| 13.10.2018 - 14.10.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Sep
| 13.10.2018 - 14.10.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Jul
| 05.09.2018 - 09.09.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Jul
| 21.09.2018 - 23.09.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Jun
| 30.05.2018 - 30.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

May
| 05.06.2018 - 19.06.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

May
| 05.06.2018 - 19.06.2018 | | Εκπαίδευση
21

May
| 11.06.2018 - 11.06.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

May
| 17.06.2018 - 17.06.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

May
| 23.06.2018 - 23.06.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

May
| 23.06.2018 - 23.06.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
11

May
| 20.06.2018 - 20.06.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
11

May
| 20.06.2018 - 20.06.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
11

May
| 22.05.2018 - 05.06.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
11

May
| 22.05.2018 - 05.06.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

May
| 18.05.2018 - 01.06.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

May
| 18.05.2018 - 01.06.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 23.08.2018 - 26.08.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 06.09.2018 - 09.09.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 03.06.2018 - 03.06.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

May
| 03.06.2018 - 03.06.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
7

May
| 26.05.2018 - 26.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

May
| 06.06.2018 - 06.06.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Apr
| 08.05.2018 - 22.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Apr
| 08.05.2018 - 22.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Apr
| 08.05.2018 - 22.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Apr
| 08.05.2018 - 22.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Apr
| 02.05.2018 - 16.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Apr
| 24.04.2018 - 08.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Apr
| 24.04.2018 - 08.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Apr
| 02.05.2018 - 02.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Apr
| 12.05.2018 - 12.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Mar
| 12.04.2018 - 26.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Mar
| 10.05.2018 - 24.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Mar
| 06.04.2018 - 20.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Mar
| 06.04.2018 - 20.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Mar
| 06.04.2018 - 20.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Mar
| 05.05.2018 - 05.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Mar
| 06.05.2018 - 06.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Mar
| 29.04.2018 - 29.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Mar
| 29.04.2018 - 29.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Mar
| 06.05.2018 - 06.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Mar
| 28.04.2018 - 28.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Mar
| 06.05.2018 - 06.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Mar
| 28.04.2018 - 28.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Mar
| 29.04.2018 - 29.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Mar
| 22.04.2018 - 22.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Mar
| 13.05.2018 - 13.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Mar
| 24.06.2018 - 24.06.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Mar
| 22.04.2018 - 22.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Mar
| 14.04.2018 - 14.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Mar
| 15.04.2018 - 15.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Mar
| 24.04.2018 - 24.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Mar
| 26.05.2018 - 27.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Mar
| 18.04.2018 - 18.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Mar
| 23.04.2018 - 23.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Mar
| 23.04.2018 - 23.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Mar
| 18.04.2018 - 18.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Mar
| 18.04.2018 - 18.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Mar
| 28.04.2018 - 28.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Mar
| 28.04.2018 - 29.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Mar
| 23.04.2018 - 23.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Mar
| 22.04.2018 - 22.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Mar
| 03.04.2018 - 17.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Mar
| 20.03.2018 - 03.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Mar
| 02.04.2018 - 16.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Mar
| 19.03.2018 - 02.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Mar
| 16.03.2018 - 30.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
7

Mar
| 14.03.2018 - 28.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
7

Mar
| 14.03.2018 - 28.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
7

Mar
| 14.03.2018 - 28.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
7

Mar
| 28.03.2018 - 28.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
7

Mar
| 30.03.2018 - 30.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
7

Mar
| 28.03.2018 - 28.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
7

Mar
| 31.03.2018 - 31.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Mar
| 13.05.2018 - 13.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Mar
| 22.04.2018 - 22.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Mar
| 21.04.2018 - 22.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Mar
| 14.04.2018 - 15.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Mar
| 31.03.2018 - 31.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Mar
| 24.03.2018 - 24.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Mar
| 21.03.2018 - 21.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Mar
| 19.03.2018 - 19.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Mar
| 18.03.2018 - 18.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Mar
| 18.03.2018 - 18.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Mar
| 09.03.2018 - 23.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Mar
| 28.04.2018 - 29.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Mar
| 31.03.2018 - 31.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Mar
| 31.03.2018 - 31.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Mar
| 31.03.2018 - 31.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Mar
| 24.03.2018 - 24.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Mar
| 24.03.2018 - 24.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Mar
| 04.05.2018 - 04.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Mar
| 04.04.2018 - 04.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Mar
| 01.04.2018 - 01.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Mar
| 01.04.2018 - 01.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Mar
| 18.03.2018 - 18.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Mar
| 18.03.2018 - 18.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Feb
| 27.04.2018 - 01.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Feb
| 17.03.2018 - 17.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Feb
| 17.03.2018 - 17.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Feb
| 18.03.2018 - 18.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Feb
| 18.03.2018 - 18.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Feb
| 18.03.2018 - 18.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Feb
| 18.03.2018 - 18.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Feb
| 12.05.2018 - 13.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Feb
| 24.03.2018 - 24.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Feb
| 24.03.2018 - 24.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Feb
| 24.03.2018 - 24.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Feb
| 06.05.2018 - 06.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Feb
| 21.03.2018 - 21.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Feb
| 15.04.2018 - 15.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Feb
| 18.03.2018 - 18.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Feb
| 17.03.2018 - 17.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Feb
| 17.03.2018 - 17.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Feb
| 04.03.2018 - 04.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Feb
| 04.03.2018 - 04.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Feb
| 18.03.2018 - 18.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Feb
| 04.03.2018 - 04.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Feb
| 31.03.2018 - 31.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Feb
| 24.03.2018 - 25.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Feb
| 25.02.2018 - 25.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Feb
| 27.04.2018 - 01.05.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Feb
| 17.03.2018 - 17.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Feb
| 12.03.2018 - 26.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Feb
| 20.02.2018 - 06.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Feb
| 05.03.2018 - 19.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Feb
| 05.03.2018 - 19.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Feb
| 12.02.2018 - 26.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Feb
| 02.03.2018 - 04.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Feb
| 27.02.2018 - 13.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Feb
| 15.02.2018 - 01.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Feb
| 13.02.2018 - 27.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Feb
| 16.02.2018 - 02.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Feb
| 12.02.2018 - 26.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Feb
| 13.02.2018 - 27.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Feb
| 21.02.2018 - 21.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Feb
| 12.02.2018 - 12.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 31.03.2018 - 01.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 17.03.2018 - 17.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 17.03.2018 - 17.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 17.03.2018 - 17.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 17.03.2018 - 17.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 21.04.2018 - 21.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 25.02.2018 - 25.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Jan
| 08.02.2018 - 22.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Jan
| 11.02.2018 - 11.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Jan
| 25.02.2018 - 25.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Jan
| 25.02.2018 - 25.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Jan
| 24.02.2018 - 24.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Jan
| 10.02.2018 - 10.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Jan
| 05.02.2018 - 21.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Jan
| 21.03.2018 - 21.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Jan
| 21.03.2018 - 21.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Jan
| 18.03.2018 - 18.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Jan
| 04.03.2018 - 04.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Jan
| 18.03.2018 - 18.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
25

Jan
| 04.03.2018 - 04.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
24

Jan
| 25.02.2018 - 25.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
24

Jan
| 24.02.2018 - 24.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
24

Jan
| 24.02.2018 - 24.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
24

Jan
| 07.02.2018 - 07.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
24

Jan
| 07.02.2018 - 07.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
24

Jan
| 25.02.2018 - 25.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
24

Jan
| 25.02.2018 - 25.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Jan
| 03.03.2018 - 04.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Jan
| 25.02.2018 - 25.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Jan
| 25.02.2018 - 25.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Jan
| 25.02.2018 - 25.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Jan
| 25.02.2018 - 25.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Jan
| 24.02.2018 - 24.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Jan
| 18.03.2018 - 18.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Jan
| 03.03.2018 - 03.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Jan
| 03.03.2018 - 03.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Jan
| 04.03.2018 - 04.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Jan
| 10.02.2018 - 10.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Jan
| 10.02.2018 - 10.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Jan
| 10.02.2018 - 10.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Jan
| 04.03.2018 - 04.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Jan
| 04.03.2018 - 04.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Jan
| 04.03.2018 - 04.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Jan
| 31.03.2018 - 01.04.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Jan
| 31.01.2018 - 31.01.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Jan
| 31.01.2018 - 31.01.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Jan
| 14.02.2018 - 14.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Jan
| 07.02.2018 - 07.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Jan
| 12.03.2018 - 12.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Jan
| 22.01.2018 - 02.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Jan
| 29.01.2018 - 29.01.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
11

Jan
| 27.01.2018 - 27.01.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
11

Jan
| 27.01.2018 - 27.01.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Jan
| 10.02.2018 - 11.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Jan
| 19.03.2018 - 19.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Jan
| 26.02.2018 - 26.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Jan
| 15.02.2018 - 01.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Jan
| 02.03.2018 - 16.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Jan
| 06.02.2018 - 20.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Jan
| 01.03.2018 - 15.01.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Jan
| 29.01.2018 - 13.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Jan
| 19.01.2018 - 04.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Jan
| 04.03.2018 - 04.03.2018 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
9

Jan
| 03.03.2018 - 03.03.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Jan
| 03.03.2018 - 03.03.2018 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
8

Jan
| 18.01.2018 - 02.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Jan
| 18.01.2018 - 02.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Jan
| 24.01.2018 - 24.01.2018 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
8

Jan
| 24.01.2018 - 24.01.2018 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
28

Dec
| 09.01.2018 - 23.01.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Dec
| 09.01.2018 - 23.01.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Dec
| 10.02.2018 - 25.02.2018 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Dec
| 01.02.2018 - 15.02.2018 | | Εκπαίδευση
5

Dec
| 15.12.2017 - 31.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Dec
| 17.12.2017 - 17.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Dec
| 20.12.2017 - 20.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Nov
| 23.12.2017 - 23.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Nov
| 23.12.2017 - 23.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Nov
| 11.12.2017 - 31.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Nov
| 01.12.2017 - 20.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Nov
| 01.12.2017 - 20.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Nov
| 03.12.2017 - 03.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Nov
| 09.12.2017 - 15.11.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Nov
| 08.12.2017 - 08.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Nov
| 10.12.2017 - 10.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Nov
| 10.12.2017 - 10.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
13

Nov
| 23.11.2017 - 07.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Nov
| 23.11.2017 - 07.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Nov
| 13.12.2017 - 13.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Nov
| 04.12.2017 - 14.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Nov
| 10.12.2017 - 10.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Nov
| 25.11.2017 - 25.11.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Nov
| 26.11.2017 - 26.11.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Nov
| 25.11.2017 - 25.11.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Nov
| 24.11.2017 - 25.11.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Nov
| 02.11.2017 - 24.11.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Nov
| 24.11.2017 - 24.11.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Nov
| 03.12.2017 - 03.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Nov
| 10.11.2017 - 25.11.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Nov
| 09.11.2017 - 23.11.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
31

Oct
| 03.12.2017 - 03.12.2017 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση