Ανακοινώσεις Εκπαιδεύσεων

Καθαρισμός Φίλτρων
3

Δεκ
| 19.12.2021 - 19.12.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
3

Δεκ
| 19.12.2021 - 19.12.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
3

Δεκ
| 15.12.2021 - 15.12.2021 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
3

Δεκ
| 15.12.2021 - 15.12.2021 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
3

Δεκ
| 15.01.2022 - 15.01.2022 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
30

Νοε
| 06.12.2021 - 12.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Νοε
| 19.12.2021 - 19.12.2021 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
30

Νοε
| 15.12.2021 - 15.12.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
30

Νοε
| 11.12.2021 - 11.12.2021 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
30

Νοε
| 11.12.2021 - 11.12.2021 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
30

Νοε
| 13.12.2021 - 19.12.2021 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
30

Νοε
| 13.12.2021 - 19.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Νοε
| 20.12.2021 - 20.12.2021 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
27

Νοε
| 19.12.2021 - 19.12.2021 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
24

Νοε
| 11.12.2021 - 11.12.2021 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
24

Νοε
| 04.12.2021 - 05.12.2021 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
19

Νοε
| 11.12.2021 - 11.12.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
19

Νοε
| 12.12.2021 - 12.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Νοε
| 28.11.2021 - 28.11.2021 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
16

Νοε
| 28.11.2021 - 28.11.2021 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
16

Νοε
| 12.12.2021 - 12.12.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
16

Νοε
| 12.12.2021 - 12.12.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
12

Νοε
| 17.12.2021 - 19.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Νοε
| 10.12.2021 - 12.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Νοε
| 08.01.2022 - 08.01.2022 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Νοε
| 06.01.2022 - 06.01.2022 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Νοε
| 05.12.2021 - 05.12.2021 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
12

Νοε
| 04.12.2021 - 05.12.2021 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
12

Νοε
| 27.11.2021 - 28.11.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
12

Νοε
| 04.12.2021 - 05.12.2021 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
11

Νοε
| 22.11.2021 - 28.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
11

Νοε
| 21.11.2021 - 21.11.2021 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
11

Νοε
| 27.11.2021 - 27.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Νοε
| 13.12.2021 - 19.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Νοε
| 29.11.2021 - 05.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Νοε
| 13.12.2021 - 19.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Νοε
| 29.11.2021 - 05.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Νοε
| 29.11.2021 - 05.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Νοε
| 29.11.2021 - 05.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Νοε
| 13.12.2021 - 19.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Νοε
| 29.11.2021 - 05.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Νοε
| 13.12.2021 - 19.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Νοε
| 29.11.2021 - 05.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Νοε
| 13.12.2021 - 19.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Νοε
| 29.11.2021 - 05.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Νοε
| 13.12.2021 - 19.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Νοε
| 29.11.2021 - 05.12.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Νοε
| 04.12.2021 - 04.12.2021 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
8

Νοε
| 17.11.2021 - 17.11.2021 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
5

Νοε
| 27.11.2021 - 28.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Οκτ
| 15.11.2021 - 21.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Οκτ
| 15.11.2021 - 21.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Οκτ
| 15.11.2021 - 21.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Οκτ
| 15.11.2021 - 21.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Οκτ
| 15.11.2021 - 21.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Οκτ
| 15.11.2021 - 21.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Οκτ
| 15.11.2021 - 21.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Οκτ
| 15.11.2021 - 21.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Οκτ
| 27.11.2021 - 27.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
25

Οκτ
| 13.11.2021 - 14.11.2021 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
22

Οκτ
| 14.11.2021 - 14.11.2021 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
22

Οκτ
| 08.11.2021 - 14.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Οκτ
| 01.11.2021 - 07.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Οκτ
| 26.11.2021 - 28.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Οκτ
| 12.11.2021 - 14.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 30.10.2021 - 31.10.2021 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 01.11.2021 - 07.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 01.11.2021 - 07.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 01.11.2021 - 07.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 01.11.2021 - 07.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 01.11.2021 - 07.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 01.11.2021 - 07.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 08.11.2021 - 14.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 01.11.2021 - 07.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 25.10.2021 - 31.10.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 27.11.2021 - 28.11.2021 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 05.12.2021 - 05.12.2021 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 10.11.2021 - 10.05.2022 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 06.11.2021 - 06.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 14.11.2021 - 14.11.2021 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 04.12.2021 - 04.12.2021 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 07.11.2021 - 07.11.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 14.11.2021 - 14.11.2021 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 22.10.2021 - 22.10.2021 | Π.Ε. Απόδημων Ελλήνων Προσκόπων | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 06.11.2021 - 06.11.2021 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 14.11.2021 - 14.11.2021 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 14.11.2021 - 14.11.2021 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 02.11.2021 - 02.11.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 03.11.2021 - 03.11.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 29.10.2021 - 29.10.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 30.10.2021 - 30.10.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 30.10.2021 - 31.10.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 06.11.2021 - 07.11.2021 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 06.11.2021 - 07.11.2021 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 31.10.2021 - 31.10.2021 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
11

Οκτ
| 31.10.2021 - 31.10.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
11

Οκτ
| 30.10.2021 - 30.10.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 18.10.2021 - 24.10.2021 | Ναυτοπροσκοπικό - Ναυταθλητικό Κέντρο ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 18.10.2021 - 24.10.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 18.10.2021 - 24.10.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 18.10.2021 - 24.10.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 18.10.2021 - 24.10.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 18.10.2021 - 24.10.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 18.10.2021 - 24.10.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 29.10.2021 - 31.10.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 27.11.2021 - 28.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 21.11.2021 - 21.11.2021 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 27.10.2021 - 27.10.2021 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 23.10.2021 - 23.10.2021 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 14.11.2021 - 30.10.2021 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
29

Σεπ
| 23.10.2021 - 24.10.2021 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
29

Σεπ
| 15.10.2021 - 15.10.2021 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
29

Σεπ
| 16.10.2021 - 16.10.2021 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
29

Σεπ
| 24.10.2021 - 24.10.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
29

Σεπ
| 20.10.2021 - 20.10.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
29

Σεπ
| 16.10.2021 - 17.10.2021 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
21

Σεπ
| 14.10.2021 - 14.10.2021 | Π.Ε. Απόδημων Ελλήνων Προσκόπων | Εκπαίδευση
21

Σεπ
| 30.10.2021 - 31.10.2021 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
21

Σεπ
| 03.10.2021 - 03.10.2021 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
21

Σεπ
| 02.10.2021 - 02.10.2021 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
21

Σεπ
| 07.11.2021 - 07.11.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Σεπ
| 23.10.2021 - 24.10.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
20

Σεπ
| 24.10.2021 - 24.10.2021 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
20

Σεπ
| 31.10.2021 - 31.10.2021 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
20

Σεπ
| 24.10.2021 - 24.10.2021 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
20

Σεπ
| 23.10.2021 - 23.10.2021 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
20

Σεπ
| 24.10.2021 - 24.10.2021 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
20

Σεπ
| 23.10.2021 - 23.10.2021 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
20

Σεπ
| 16.10.2021 - 17.10.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Σεπ
| 17.10.2021 - 17.10.2021 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
20

Σεπ
| 17.10.2021 - 17.10.2021 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
20

Σεπ
| 09.10.2021 - 10.10.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Σεπ
| 02.10.2021 - 02.10.2021 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
20

Σεπ
| 02.10.2021 - 03.10.2021 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
20

Σεπ
| 24.10.2021 - 24.10.2021 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
20

Σεπ
| 09.10.2021 - 10.10.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Σεπ
| 23.10.2021 - 24.10.2021 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
8

Σεπ
| 17.09.2021 - 19.09.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Ιουν
| 19.09.2021 - 19.09.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
4

Ιουν
| 26.06.2021 - 26.06.2021 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
4

Ιουν
| 08.07.2021 - 11.07.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

Ιουν
| 26.06.2021 - 26.06.2021 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
4

Ιουν
| 25.06.2021 - 25.06.2021 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
4

Ιουν
| 03.07.2021 - 04.07.2021 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
28

Μαϊ
| 13.06.2021 - 13.06.2021 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 21.06.2021 - 27.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 07.06.2021 - 13.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 21.06.2021 - 27.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 07.06.2021 - 13.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 21.06.2021 - 27.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 07.06.2021 - 13.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 21.06.2021 - 27.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 07.06.2021 - 13.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 21.06.2021 - 27.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 07.06.2021 - 13.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 21.06.2021 - 27.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 07.06.2021 - 13.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 21.06.2021 - 27.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 07.06.2021 - 13.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 21.06.2021 - 27.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 07.06.2021 - 13.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 21.06.2021 - 27.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 07.06.2021 - 13.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 21.06.2021 - 27.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 07.06.2021 - 13.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 21.06.2021 - 27.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Μαϊ
| 07.06.2021 - 13.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Μαϊ
| 16.10.2021 - 16.10.2021 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
21

Μαϊ
| 21.06.2021 - 27.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Μαϊ
| 07.06.2021 - 13.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Μαϊ
| 21.06.2021 - 27.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Μαϊ
| 07.06.2021 - 13.06.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Μαϊ
| 24.05.2021 - 30.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Μαϊ
| 26.04.2021 - 02.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Απρ
| 19.05.2021 - 19.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 15.05.2021 - 15.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 21.05.2021 - 23.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 07.05.2021 - 09.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 24.05.2021 - 30.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 10.05.2021 - 16.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 24.05.2021 - 30.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 10.05.2021 - 16.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 24.05.2021 - 30.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 10.05.2021 - 16.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 24.05.2021 - 30.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 10.05.2021 - 16.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 24.05.2021 - 30.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 10.05.2021 - 16.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 24.05.2021 - 30.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 10.05.2021 - 16.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 24.05.2021 - 30.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 10.05.2021 - 16.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 24.05.2021 - 30.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 10.05.2021 - 16.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 10.05.2021 - 16.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 24.05.2021 - 30.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 10.05.2021 - 16.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 24.05.2021 - 30.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 10.05.2021 - 16.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 24.05.2021 - 30.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 10.05.2021 - 16.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 24.05.2021 - 30.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Απρ
| 10.05.2021 - 16.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Απρ
| 09.05.2021 - 09.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Απρ
| 17.04.2021 - 17.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 28.04.2021 - 28.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 09.05.2021 - 09.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 24.04.2021 - 24.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 18.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 17.04.2021 - 17.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 25.04.2021 - 25.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 17.04.2021 - 17.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 17.04.2021 - 17.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 27.04.2021 - 27.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 17.04.2021 - 17.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 24.04.2021 - 24.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 18.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Απρ
| 26.04.2021 - 02.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Απρ
| 26.04.2021 - 02.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Απρ
| 26.04.2021 - 02.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Απρ
| 26.04.2021 - 02.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Απρ
| 26.04.2021 - 02.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Απρ
| 26.04.2021 - 02.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Απρ
| 26.04.2021 - 02.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Απρ
| 26.04.2021 - 02.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Απρ
| 26.04.2021 - 02.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Απρ
| 26.04.2021 - 02.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Απρ
| 26.04.2021 - 02.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Απρ
| 26.04.2021 - 02.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
31

Μαρ
| 07.05.2021 - 07.05.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
31

Μαρ
| 23.04.2021 - 23.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
31

Μαρ
| 18.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
31

Μαρ
| 25.04.2021 - 25.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
31

Μαρ
| 17.04.2021 - 17.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
31

Μαρ
| 26.04.2021 - 26.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
31

Μαρ
| 18.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
31

Μαρ
| 25.04.2021 - 25.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
31

Μαρ
| 17.04.2021 - 17.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαρ
| 09.04.2021 - 11.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαρ
| 12.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαρ
| 12.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαρ
| 12.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαρ
| 12.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαρ
| 12.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαρ
| 12.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαρ
| 12.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαρ
| 12.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαρ
| 12.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαρ
| 12.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαρ
| 12.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαρ
| 12.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαρ
| 12.04.2021 - 18.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Μαρ
| 26.03.2021 - 28.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Φεβ
| 29.03.2021 - 04.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Φεβ
| 29.03.2021 - 04.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Φεβ
| 29.03.2021 - 04.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Φεβ
| 29.03.2021 - 04.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Φεβ
| 29.03.2021 - 04.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Φεβ
| 29.03.2021 - 04.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Φεβ
| 29.03.2021 - 04.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Φεβ
| 29.03.2021 - 04.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Φεβ
| 29.03.2021 - 04.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Φεβ
| 29.03.2021 - 04.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Φεβ
| 29.03.2021 - 04.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Φεβ
| 29.03.2021 - 04.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Φεβ
| 29.03.2021 - 04.04.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Φεβ
| 12.03.2021 - 14.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
24

Φεβ
| 21.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 15.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 15.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 15.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 15.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 15.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 15.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Φεβ
| 15.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Φεβ
| 15.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Φεβ
| 15.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Φεβ
| 15.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Φεβ
| 15.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Φεβ
| 15.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Φεβ
| 15.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Φεβ
| 15.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Φεβ
| 22.02.2021 - 28.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Φεβ
| 15.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Φεβ
| 22.02.2021 - 28.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 26.02.2021 - 28.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 12.02.2021 - 14.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 01.03.2021 - 07.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2021 - 21.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 01.03.2021 - 07.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2021 - 21.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 01.03.2021 - 07.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 01.03.2021 - 07.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2021 - 21.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 01.03.2021 - 07.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2021 - 21.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 01.03.2021 - 07.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2021 - 21.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 01.03.2021 - 07.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2021 - 21.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 01.03.2021 - 07.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2021 - 21.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 01.03.2021 - 07.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2021 - 21.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 01.03.2021 - 07.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2021 - 21.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 01.03.2021 - 07.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2021 - 21.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2021 - 21.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2021 - 21.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 01.03.2021 - 07.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2021 - 21.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Ιαν
| 29.01.2021 - 31.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Ιαν
| 01.02.2021 - 07.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Ιαν
| 01.02.2021 - 07.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Ιαν
| 01.02.2021 - 07.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Ιαν
| 01.02.2021 - 07.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Ιαν
| 01.02.2021 - 07.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Ιαν
| 01.02.2021 - 07.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Ιαν
| 01.02.2021 - 07.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Ιαν
| 01.02.2021 - 07.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Ιαν
| 01.02.2021 - 07.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Ιαν
| 01.02.2021 - 07.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Ιαν
| 01.02.2021 - 07.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Ιαν
| 01.02.2021 - 07.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Ιαν
| 01.02.2021 - 07.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Δεκ
| 15.01.2021 - 17.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Δεκ
| 04.01.2021 - 10.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Δεκ
| 04.01.2021 - 10.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Δεκ
| 04.01.2021 - 10.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Δεκ
| 04.01.2021 - 10.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Δεκ
| 04.01.2021 - 10.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Δεκ
| 04.01.2021 - 10.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Δεκ
| 04.01.2021 - 10.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Δεκ
| 04.01.2021 - 10.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Δεκ
| 04.01.2021 - 10.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Δεκ
| 04.01.2021 - 10.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Δεκ
| 04.01.2021 - 10.01.2021 | | Εκπαίδευση
29

Δεκ
| 04.01.2021 - 10.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Δεκ
| 20.01.2021 - 20.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Δεκ
| 17.01.2021 - 17.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Δεκ
| 29.01.2021 - 29.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Δεκ
| 11.01.2021 - 11.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Δεκ
| 31.01.2021 - 31.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Δεκ
| 30.01.2021 - 30.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Δεκ
| 17.01.2021 - 17.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Δεκ
| 22.01.2021 - 22.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Δεκ
| 09.01.2021 - 09.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Δεκ
| 17.01.2021 - 17.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Δεκ
| 23.12.2020 - 23.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Δεκ
| 27.12.2020 - 27.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Δεκ
| 04.01.2021 - 04.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Δεκ
| 20.01.2021 - 20.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Δεκ
| 21.03.2021 - 21.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Δεκ
| 13.03.2021 - 13.03.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Δεκ
| 03.01.2021 - 03.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Δεκ
| 10.01.2021 - 10.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Δεκ
| 16.01.2021 - 16.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Δεκ
| 09.01.2021 - 09.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Δεκ
| 15.01.2021 - 15.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Δεκ
| 03.02.2021 - 03.02.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Δεκ
| 16.01.2021 - 16.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

Δεκ
| 15.01.2021 - 15.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

Δεκ
| 20.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

Δεκ
| 02.01.2021 - 02.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

Δεκ
| 19.12.2020 - 19.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

Δεκ
| 19.12.2020 - 19.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

Δεκ
| 15.12.2020 - 15.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

Δεκ
| 10.12.2020 - 10.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Νοε
| 13.12.2020 - 13.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Νοε
| 10.01.2021 - 10.01.2021 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Νοε
| 14.12.2020 - 14.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Νοε
| 20.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Νοε
| 19.12.2020 - 19.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Νοε
| 19.12.2020 - 19.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Νοε
| 12.12.2020 - 12.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Νοε
| 11.12.2020 - 13.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Νοε
| 02.12.2020 - 02.12.2020 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
17

Νοε
| 07.12.2020 - 07.12.2020 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
17

Νοε
| 25.11.2020 - 25.11.2020 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
10

Νοε
| 18.11.2020 - 18.11.2020 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
5

Νοε
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Νοε
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Νοε
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Νοε
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Νοε
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Νοε
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Νοε
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Νοε
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Νοε
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Νοε
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Νοε
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Νοε
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Νοε
| 14.12.2020 - 20.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Νοε
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Νοε
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Νοε
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Νοε
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Νοε
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Νοε
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Νοε
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Νοε
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Νοε
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Νοε
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Νοε
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Νοε
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Νοε
| 16.11.2020 - 22.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
23

Οκτ
| 07.11.2020 - 08.11.2020 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
23

Οκτ
| 27.11.2020 - 27.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
23

Οκτ
| 14.11.2020 - 15.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
23

Οκτ
| 09.12.2020 - 09.12.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
23

Οκτ
| 07.11.2020 - 08.11.2020 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
23

Οκτ
| 29.11.2020 - 29.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
20

Οκτ
| 04.11.2020 - 04.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
16

Οκτ
| 07.11.2020 - 08.11.2020 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
16

Οκτ
| 15.11.2020 - 15.11.2020 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
16

Οκτ
| 11.11.2020 - 11.11.2020 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
16

Οκτ
| 22.11.2020 - 22.11.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
16

Οκτ
| 06.12.2020 - 06.12.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
16

Οκτ
| 27.11.2020 - 27.11.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
16

Οκτ
| 07.11.2020 - 08.11.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
16

Οκτ
| 01.11.2020 - 01.11.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
16

Οκτ
| 26.10.2020 - 26.10.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
16

Οκτ
| 30.10.2020 - 30.10.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
16

Οκτ
| 08.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Οκτ
| 27.11.2020 - 29.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Οκτ
| 13.11.2020 - 15.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Οκτ
| 30.10.2020 - 01.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
13

Οκτ
| 01.11.2020 - 07.11.2020 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
13

Οκτ
| 07.11.2020 - 07.11.2020 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
13

Οκτ
| 26.10.2020 - 01.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
13

Οκτ
| 26.10.2020 - 01.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
13

Οκτ
| 07.11.2020 - 07.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
13

Οκτ
| 02.11.2020 - 02.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
13

Οκτ
| 27.10.2020 - 27.10.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
13

Οκτ
| 01.11.2020 - 01.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
13

Οκτ
| 07.11.2020 - 07.11.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
13

Οκτ
| 07.11.2020 - 07.11.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
12

Οκτ
| 09.12.2020 - 09.12.2020 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
12

Οκτ
| 05.11.2020 - 05.11.2020 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
12

Οκτ
| 02.11.2020 - 02.11.2020 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
12

Οκτ
| 07.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Οκτ
| 14.11.2020 - 15.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
9

Οκτ
| 14.11.2020 - 15.11.2020 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
9

Οκτ
| 29.11.2020 - 29.11.2020 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
9

Οκτ
| 01.11.2020 - 01.11.2020 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
9

Οκτ
| 24.10.2020 - 25.10.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
9

Οκτ
| 08.11.2020 - 08.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
9

Οκτ
| 19.10.2020 - 19.10.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
9

Οκτ
| 29.10.2020 - 29.10.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
9

Οκτ
| 21.10.2020 - 21.10.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
9

Οκτ
| 04.11.2020 - 04.11.2020 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
9

Οκτ
| 29.10.2020 - 29.10.2020 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
9

Οκτ
| 26.10.2020 - 26.10.2020 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
9

Οκτ
| 08.11.2020 - 08.11.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 28.11.2020 - 29.11.2020 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 30.11.2020 - 06.12.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 02.11.2020 - 08.11.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 19.10.2020 - 24.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 31.10.2020 - 31.10.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 01.11.2020 - 01.11.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 31.10.2020 - 01.11.2020 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
22

Σεπ
| 03.10.2020 - 04.10.2020 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
23

Ιουλ
| 24.10.2020 - 28.10.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
10

Ιουλ
| 08.08.2020 - 09.08.2020 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
3

Ιουλ
| 18.07.2020 - 19.07.2020 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
5

Ιουν
| 03.07.2020 - 05.07.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Ιουν
| 03.07.2020 - 05.07.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαϊ
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαϊ
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαϊ
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαϊ
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαϊ
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαϊ
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαϊ
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαϊ
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαϊ
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαϊ
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαϊ
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαϊ
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαϊ
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαϊ
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαϊ
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαϊ
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαϊ
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαϊ
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαϊ
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαϊ
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαϊ
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαϊ
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαϊ
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαϊ
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαϊ
| 15.06.2020 - 22.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαϊ
| 01.06.2020 - 08.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαϊ
| 09.06.2020 - 09.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαϊ
| 18.06.2020 - 18.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Μαϊ
| 13.06.2021 - 13.06.2021 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
21

Μαϊ
| 19.06.2020 - 21.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Μαϊ
| 05.06.2020 - 07.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Μαϊ
| 03.06.2020 - 03.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Μαϊ
| 31.05.2020 - 31.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Μαϊ
| 03.06.2020 - 03.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Μαϊ
| 27.05.2020 - 27.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
13

Μαϊ
| 19.05.2020 - 19.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
13

Μαϊ
| 13.06.2020 - 13.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
13

Μαϊ
| 01.06.2020 - 01.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Μαϊ
| 20.05.2020 - 20.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Μαϊ
| 30.05.2020 - 30.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Μαϊ
| 23.05.2020 - 23.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Μαϊ
| 27.06.2020 - 27.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Μαϊ
| 20.06.2020 - 20.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Μαϊ
| 25.05.2020 - 25.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Μαϊ
| 24.05.2020 - 24.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Μαϊ
| 07.06.2020 - 07.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Μαϊ
| 30.05.2020 - 30.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Μαϊ
| 25.05.2020 - 25.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Μαϊ
| 06.06.2020 - 06.06.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Μαϊ
| 23.05.2020 - 23.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Μαϊ
| 25.05.2020 - 25.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Μαϊ
| 19.05.2020 - 19.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Μαϊ
| 20.05.2020 - 20.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Μαϊ
| 31.05.2020 - 31.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Μαϊ
| 28.05.2020 - 28.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Μαϊ
| 17.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

Μαϊ
| 18.05.2020 - 18.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

Μαϊ
| 16.05.2020 - 16.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Απρ
| 22.05.2020 - 24.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Απρ
| 08.05.2020 - 10.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Απρ
| 22.05.2020 - 24.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Απρ
| 08.05.2020 - 10.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Μαρ
| 24.04.2020 - 26.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Μαρ
| 10.04.2020 - 12.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Μαρ
| 24.04.2020 - 26.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Μαρ
| 10.04.2020 - 12.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Μαρ
| 24.04.2020 - 26.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Μαρ
| 10.04.2020 - 12.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Μαρ
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Μαρ
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Μαρ
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Μαρ
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Μαρ
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Μαρ
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Μαρ
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Μαρ
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Μαρ
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Μαρ
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Μαρ
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Μαρ
| 11.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 27.04.2020 - 03.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Μαρ
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Μαρ
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Μαρ
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Μαρ
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Μαρ
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
17

Μαρ
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Μαρ
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Μαρ
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Μαρ
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Μαρ
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Μαρ
| 13.04.2020 - 19.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Μαρ
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Μαρ
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Μαρ
| 20.04.2020 - 26.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Μαρ
| 20.04.2020 - 26.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Μαρ
| 20.04.2020 - 26.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Μαρ
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Μαρ
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | | Εκπαίδευση
6

Μαρ
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Μαρ
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Μαρ
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Μαρ
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Μαρ
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Μαρ
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Μαρ
| 30.03.2020 - 05.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Μαρ
| 04.04.2020 - 04.04.2020 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
5

Μαρ
| 04.04.2020 - 04.04.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
5

Μαρ
| 05.04.2020 - 05.04.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
3

Μαρ
| 08.04.2020 - 08.04.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
3

Μαρ
| 29.03.2020 - 29.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
3

Μαρ
| 18.03.2020 - 18.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 16.03.2020 - 22.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 15.05.2020 - 17.05.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 23.03.2020 - 23.03.2020 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 15.03.2020 - 15.03.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 15.03.2020 - 15.03.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 21.03.2020 - 22.03.2020 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
27

Φεβ
| 18.03.2020 - 18.03.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
27

Φεβ
| 04.04.2020 - 04.04.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
27

Φεβ
| 12.04.2020 - 12.04.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Φεβ
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Φεβ
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
24

Φεβ
| 27.03.2020 - 27.03.2020 | Π.Ε. Βορειοδυτικής Ελλάδας | Εκπαίδευση
24

Φεβ
| 28.03.2020 - 29.03.2020 | Π.Ε. Βορειοδυτικής Ελλάδας | Εκπαίδευση
24

Φεβ
| 21.03.2020 - 21.03.2020 | Π.Ε. Βορειοδυτικής Ελλάδας | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 04.03.2020 - 04.03.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 03.03.2020 - 03.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 09.03.2020 - 15.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 09.03.2020 - 15.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 09.03.2020 - 15.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 09.03.2020 - 15.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 02.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 19.03.2020 - 19.03.2020 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
21

Φεβ
| 12.03.2020 - 12.03.2020 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 14.03.2020 - 14.03.2020 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 15.03.2020 - 15.03.2020 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 04.03.2020 - 04.03.2020 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 22.03.2020 - 22.03.2020 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 04.04.2020 - 05.04.2020 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
18

Φεβ
| 21.03.2020 - 22.03.2020 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
18

Φεβ
| 15.03.2020 - 15.03.2020 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
18

Φεβ
| 26.02.2020 - 26.02.2020 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
18

Φεβ
| 14.03.2020 - 14.03.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Φεβ
| 15.03.2020 - 15.03.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Φεβ
| 15.03.2020 - 15.03.2020 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
18

Φεβ
| 04.04.2020 - 04.04.2020 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
17

Φεβ
| 20.02.2020 - 23.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Φεβ
| 07.03.2020 - 07.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
14

Φεβ
| 15.03.2020 - 15.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
14

Φεβ
| 13.03.2020 - 13.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
14

Φεβ
| 08.03.2020 - 08.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
14

Φεβ
| 06.03.2020 - 06.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
14

Φεβ
| 06.03.2020 - 06.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
14

Φεβ
| 07.03.2020 - 08.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
14

Φεβ
| 07.03.2020 - 07.03.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
12

Φεβ
| 23.02.2020 - 23.02.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
12

Φεβ
| 23.02.2020 - 23.02.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
10

Φεβ
| 23.02.2020 - 23.02.2020 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
10

Φεβ
| 23.02.2020 - 23.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Φεβ
| 23.02.2020 - 23.02.2020 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
6

Φεβ
| 23.02.2020 - 23.02.2020 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
31

Ιαν
| 20.03.2020 - 22.03.2020 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
31

Ιαν
| 07.03.2020 - 07.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Ιαν
| 23.02.2020 - 23.02.2020 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
30

Ιαν
| 16.02.2020 - 16.02.2020 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
30

Ιαν
| 16.02.2020 - 16.02.2020 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
30

Ιαν
| 16.02.2020 - 16.02.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
28

Ιαν
| 01.03.2020 - 01.03.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
28

Ιαν
| 15.03.2020 - 15.03.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
24

Ιαν
| 07.02.2020 - 14.02.2020 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
20

Ιαν
| 16.02.2020 - 16.02.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
20

Ιαν
| 02.02.2020 - 02.02.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
20

Ιαν
| 02.02.2020 - 02.02.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
20

Ιαν
| 01.02.2020 - 01.02.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
20

Ιαν
| 01.02.2020 - 01.02.2020 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
10

Ιαν
| 26.01.2020 - 26.01.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
10

Ιαν
| 26.01.2020 - 26.01.2020 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
10

Ιαν
| 08.03.2020 - 08.03.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
10

Ιαν
| 16.02.2020 - 16.02.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
8

Ιαν
| 12.01.2020 - 12.01.2020 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
8

Ιαν
| 02.02.2020 - 02.02.2020 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
8

Ιαν
| 02.02.2020 - 02.02.2020 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
29

Δεκ
| 11.01.2020 - 11.01.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
29

Δεκ
| 11.01.2020 - 11.01.2020 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
12

Δεκ
| 22.12.2019 - 22.12.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
12

Δεκ
| 22.12.2019 - 22.12.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
3

Δεκ
| 13.01.2020 - 19.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Δεκ
| 13.01.2020 - 19.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Δεκ
| 27.03.2020 - 29.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Δεκ
| 13.03.2020 - 15.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Δεκ
| 28.02.2020 - 01.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Δεκ
| 14.02.2020 - 16.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Δεκ
| 31.01.2020 - 02.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Δεκ
| 17.01.2020 - 19.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Δεκ
| 03.01.2020 - 05.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Νοε
| 27.03.2020 - 29.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Νοε
| 13.03.2020 - 15.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Νοε
| 28.02.2020 - 01.03.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Νοε
| 14.02.2020 - 16.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Νοε
| 31.01.2020 - 02.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Νοε
| 17.01.2020 - 19.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Νοε
| 03.01.2020 - 05.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Νοε
| 18.01.2020 - 19.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Νοε
| 11.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Νοε
| 15.02.2020 - 16.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Νοε
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Νοε
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Νοε
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Νοε
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
28

Νοε
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Νοε
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Νοε
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Νοε
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Νοε
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Νοε
| 16.12.2019 - 16.12.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
25

Νοε
| 15.12.2019 - 15.12.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
22

Νοε
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Νοε
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Νοε
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Νοε
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Νοε
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Νοε
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Νοε
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Νοε
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Νοε
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Νοε
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Νοε
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Νοε
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Νοε
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Νοε
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Νοε
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Νοε
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Νοε
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | | Εκπαίδευση
21

Νοε
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Νοε
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Νοε
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Νοε
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Νοε
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Νοε
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Νοε
| 13.02.2020 - 19.02.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Νοε
| 20.01.2020 - 26.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Νοε
| 06.01.2020 - 12.01.2020 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Νοε
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Νοε
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Νοε
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Νοε
| 09.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Νοε
| 08.12.2019 - 08.12.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
15

Νοε
| 08.12.2019 - 08.12.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
15

Νοε
| 14.12.2019 - 15.12.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
15

Νοε
| 09.12.2019 - 09.12.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
15

Νοε
| 09.12.2019 - 09.12.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
15

Νοε
| 01.12.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
15

Νοε
| 01.12.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
15

Νοε
| 29.11.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
15

Νοε
| 27.11.2019 - 27.11.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
7

Νοε
| 25.11.2019 - 01.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
7

Νοε
| 25.11.2019 - 01.12.2019 | | Εκπαίδευση
7

Νοε
| 25.11.2019 - 01.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
1

Νοε
| 01.12.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
1

Νοε
| 08.12.2019 - 08.12.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
1

Νοε
| 08.12.2019 - 08.12.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
25

Οκτ
| 15.12.2019 - 15.12.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
25

Οκτ
| 15.12.2019 - 15.12.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
25

Οκτ
| 01.12.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
25

Οκτ
| 01.12.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
25

Οκτ
| 01.12.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
23

Οκτ
| 24.11.2019 - 24.11.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
23

Οκτ
| 30.11.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
23

Οκτ
| 23.11.2019 - 23.11.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
22

Οκτ
| 10.11.2019 - 10.11.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
22

Οκτ
| 10.11.2019 - 10.11.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
21

Οκτ
| 02.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 16.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 17.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 17.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 20.11.2019 - 20.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 16.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
18

Οκτ
| 16.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
14

Οκτ
| 05.11.2019 - 05.11.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
14

Οκτ
| 03.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
14

Οκτ
| 16.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
14

Οκτ
| 01.12.2019 - 01.12.2019 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
14

Οκτ
| 02.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
14

Οκτ
| 03.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
14

Οκτ
| 01.11.2019 - 01.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
11

Οκτ
| 03.11.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
11

Οκτ
| 03.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
10

Οκτ
| 08.11.2019 - 10.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Οκτ
| 16.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
10

Οκτ
| 03.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
10

Οκτ
| 23.10.2019 - 23.10.2019 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
10

Οκτ
| 19.10.2019 - 20.10.2019 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
9

Οκτ
| 19.10.2019 - 20.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
9

Οκτ
| 19.10.2019 - 19.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
9

Οκτ
| 18.10.2019 - 18.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
8

Οκτ
| 11.10.2019 - 13.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

Οκτ
| 13.12.2019 - 15.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

Οκτ
| 06.12.2019 - 08.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

Οκτ
| 22.11.2019 - 24.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

Οκτ
| 08.11.2019 - 10.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Οκτ
| 25.10.2019 - 27.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
3

Οκτ
| 19.10.2019 - 19.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
3

Οκτ
| 16.10.2019 - 16.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
2

Οκτ
| 21.10.2019 - 27.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
1

Οκτ
| 23.10.2019 - 23.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
1

Οκτ
| 23.10.2019 - 23.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
1

Οκτ
| 16.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
1

Οκτ
| 26.10.2019 - 26.10.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
1

Οκτ
| 30.10.2019 - 30.10.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
1

Οκτ
| 16.10.2019 - 16.10.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
1

Οκτ
| 17.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
1

Οκτ
| 27.10.2019 - 27.10.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
1

Οκτ
| 02.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
1

Οκτ
| 26.10.2019 - 27.10.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
30

Σεπ
| 13.10.2019 - 13.10.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
27

Σεπ
| 09.11.2019 - 10.11.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
27

Σεπ
| 24.10.2019 - 24.10.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
27

Σεπ
| 10.10.2019 - 10.10.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
27

Σεπ
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Σεπ
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Σεπ
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Σεπ
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Σεπ
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Σεπ
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Σεπ
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Σεπ
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Σεπ
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Σεπ
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Σεπ
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Σεπ
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
27

Σεπ
| 11.10.2019 - 13.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Σεπ
| 02.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
26

Σεπ
| 06.10.2019 - 06.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
26

Σεπ
| 09.10.2019 - 09.10.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 14.10.2019 - 20.09.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
19

Σεπ
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Σεπ
| 11.11.2019 - 17.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Σεπ
| 28.10.2019 - 03.11.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Σεπ
| 14.10.2019 - 20.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Σεπ
| 30.09.2019 - 06.10.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Σεπ
| 22.12.2019 - 22.12.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
18

Σεπ
| 22.12.2019 - 22.12.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
18

Σεπ
| 17.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
18

Σεπ
| 17.11.2019 - 17.11.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
18

Σεπ
| 19.10.2019 - 20.10.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
13

Σεπ
| 06.10.2019 - 20.10.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
13

Σεπ
| 13.10.2019 - 13.10.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
13

Σεπ
| 19.10.2019 - 20.10.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
13

Σεπ
| 06.10.2019 - 06.10.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
13

Σεπ
| 23.10.2019 - 23.10.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
13

Σεπ
| 16.10.2019 - 16.10.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
13

Σεπ
| 05.10.2019 - 06.10.2019 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
13

Σεπ
| 13.10.2019 - 13.10.2019 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
13

Σεπ
| 28.09.2019 - 28.09.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
13

Σεπ
| 28.09.2019 - 28.09.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
13

Σεπ
| 05.10.2019 - 06.10.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
13

Σεπ
| 12.10.2019 - 13.10.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
13

Σεπ
| 03.11.2019 - 03.11.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
13

Σεπ
| 09.10.2019 - 09.10.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
11

Σεπ
| 28.11.2019 - 01.12.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
11

Σεπ
| 30.09.2019 - 13.10.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
11

Σεπ
| 05.10.2019 - 06.10.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
11

Σεπ
| 27.10.2019 - 27.10.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
11

Σεπ
| 27.10.2019 - 27.10.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
11

Σεπ
| 06.10.2019 - 06.10.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
6

Σεπ
| 01.10.2019 - 08.10.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
6

Σεπ
| 01.10.2019 - 08.10.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
6

Σεπ
| 01.10.2019 - 08.10.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
29

Αυγ
| 15.09.2019 - 15.09.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
7

Ιουν
| 12.06.2019 - 19.06.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
7

Ιουν
| 12.06.2019 - 19.06.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
4

Ιουν
| 17.07.2019 - 17.07.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
4

Ιουν
| 17.07.2019 - 17.07.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
4

Ιουν
| 10.07.2019 - 10.07.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
21

Μαϊ
| 03.06.2019 - 12.06.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
10

Μαϊ
| 20.05.2019 - 30.05.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Μαϊ
| 20.05.2019 - 30.05.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
8

Μαϊ
| 31.05.2019 - 02.06.2019 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
6

Μαϊ
| 01.06.2019 - 01.06.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
6

Μαϊ
| 25.05.2019 - 25.05.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
3

Μαϊ
| 17.05.2019 - 19.05.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
25

Απρ
| 27.05.2019 - 27.05.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
25

Απρ
| 27.05.2019 - 27.05.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
25

Απρ
| 25.05.2019 - 25.05.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
25

Απρ
| 18.05.2019 - 18.05.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
25

Απρ
| 18.05.2019 - 18.05.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
24

Απρ
| 27.05.2019 - 05.06.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
24

Απρ
| 13.05.2019 - 23.05.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
24

Απρ
| 07.05.2019 - 17.05.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
24

Απρ
| 06.05.2019 - 16.05.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
24

Απρ
| 07.05.2019 - 17.05.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
24

Απρ
| 11.05.2019 - 11.05.2019 | Π.Ε. Κυκλάδων | Εκπαίδευση
24

Απρ
| 12.05.2019 - 12.05.2019 | Π.Ε. Κυκλάδων | Εκπαίδευση
24

Απρ
| 09.05.2019 - 09.05.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
18

Απρ
| 05.09.2019 - 08.09.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
16

Απρ
| 08.05.2019 - 08.05.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
15

Απρ
| 02.05.2019 - 02.05.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
15

Απρ
| 02.05.2019 - 02.05.2019 | Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας | Εκπαίδευση
15

Απρ
| 13.05.2019 - 13.05.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
10

Απρ
| 19.05.2019 - 19.05.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
9

Απρ
| 19.04.2019 - 03.05.2019 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
9

Απρ
| 19.04.2019 - 03.05.2019 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
9

Απρ
| 19.04.2019 - 03.05.2019 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
9

Απρ
| 15.05.2019 - 15.05.2019 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
9

Απρ
| 15.05.2019 - 15.05.2019 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
9

Απρ
| 21.04.2019 - 21.04.2019 | Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
4

Απρ
| 22.04.2019 - 22.04.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
4

Απρ
| 22.04.2019 - 22.04.2019 | Π.Ε. Νοτίου Αττικής | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 12.04.2019 - 26.04.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 12.04.2019 - 26.04.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 23.06.2019 - 23.06.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 23.06.2019 - 23.06.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
2

Απρ
| 22.06.2019 - 22.06.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
29

Μαρ
| 08.04.2019 - 08.04.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Μαρ
| 12.05.2019 - 12.05.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
26

Μαρ
| 08.05.2019 - 08.05.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Μαρ
| 23.04.2019 - 24.04.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
22

Μαρ
| 07.04.2019 - 07.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
21

Μαρ
| 19.04.2019 - 21.04.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
21

Μαρ
| 19.04.2019 - 21.04.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Μαρ
| 08.06.2019 - 08.06.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
19

Μαρ
| 21.04.2019 - 21.04.2019 | Βάση Ναυτοπροσκόπων Ν. ΠΡΙΤΖΟΣ | Εκπαίδευση
19

Μαρ
| 02.04.2019 - 16.04.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
19

Μαρ
| 02.04.2019 - 16.04.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 04.05.2019 - 04.05.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 04.05.2019 - 04.05.2019 | Π.Ε. Δωδεκανήσου | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 13.04.2019 - 13.04.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 13.04.2019 - 13.04.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 07.04.2019 - 07.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 06.04.2019 - 06.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
18

Μαρ
| 06.04.2019 - 06.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
12

Μαρ
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Μαρ
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Μαρ
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Μαρ
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Μαρ
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Μαρ
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Μαρ
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Μαρ
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
12

Μαρ
| 19.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Μαρ
| 06.04.2019 - 06.04.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
6

Μαρ
| 20.04.2019 - 21.04.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
6

Μαρ
| 13.04.2019 - 13.04.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
6

Μαρ
| 20.04.2019 - 21.04.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Μαρ
| 14.04.2019 - 14.04.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
6

Μαρ
| 07.04.2019 - 07.04.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
5

Μαρ
| 29.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Μαρ
| 15.03.2019 - 17.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Μαρ
| 29.03.2019 - 31.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Μαρ
| 15.03.2019 - 17.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Μαρ
| 13.04.2019 - 14.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
5

Μαρ
| 05.04.2019 - 19.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
4

Μαρ
| 06.04.2019 - 06.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
4

Μαρ
| 01.04.2019 - 01.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
4

Μαρ
| 07.04.2019 - 07.04.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
1

Μαρ
| 20.03.2019 - 20.03.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
28

Φεβ
| 27.03.2019 - 27.03.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
22

Φεβ
| 11.03.2019 - 25.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
22

Φεβ
| 11.03.2019 - 25.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
20

Φεβ
| 30.03.2019 - 31.03.2019 | Π.Ε. Βορειοδυτικής Ελλάδας | Εκπαίδευση
20

Φεβ
| 30.03.2019 - 30.03.2019 | Π.Ε. Βορειοδυτικής Ελλάδας | Εκπαίδευση
20

Φεβ
| 28.08.2019 - 01.09.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 30.03.2019 - 31.03.2019 | Π.Ε. Χίου | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 06.03.2019 - 06.03.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 06.03.2019 - 06.03.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 16.03.2019 - 16.03.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 16.03.2019 - 16.03.2019 | Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 01.03.2019 - 15.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 01.03.2019 - 15.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
19

Φεβ
| 01.03.2019 - 15.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
18

Φεβ
| 17.03.2019 - 17.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
18

Φεβ
| 17.03.2019 - 17.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
18

Φεβ
| 06.03.2019 - 06.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης | Εκπαίδευση
15

Φεβ
| 05.03.2019 - 19.03.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
15

Φεβ
| 05.03.2019 - 19.03.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
8

Φεβ
| 06.04.2019 - 06.04.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
8

Φεβ
| 03.03.2019 - 03.03.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
8

Φεβ
| 04.03.2019 - 04.03.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
8

Φεβ
| 24.03.2019 - 24.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
8

Φεβ
| 24.03.2019 - 24.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
7

Φεβ
| 07.04.2019 - 07.04.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
6

Φεβ
| 01.03.2019 - 03.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
6

Φεβ
| 01.03.2019 - 03.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
5

Φεβ
| 03.03.2019 - 03.03.2019 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
5

Φεβ
| 02.03.2019 - 02.03.2019 | Π.Ε. Μαγνησίας | Εκπαίδευση
4

Φεβ
| 30.03.2019 - 31.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
4

Φεβ
| 29.03.2019 - 29.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
4

Φεβ
| 30.03.2019 - 30.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
31

Ιαν
| 02.03.2019 - 02.03.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
31

Ιαν
| 02.03.2019 - 02.03.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
31

Ιαν
| 18.02.2019 - 18.02.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
31

Ιαν
| 18.02.2019 - 18.02.2019 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Εκπαίδευση
31

Ιαν
| 25.02.2019 - 25.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
31

Ιαν
| 06.03.2019 - 06.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
31

Ιαν
| 24.02.2019 - 24.02.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
31

Ιαν
| 24.02.2019 - 24.02.2019 | Π.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας | Εκπαίδευση
30

Ιαν
| 07.04.2019 - 07.04.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
30

Ιαν
| 07.04.2019 - 07.04.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
30

Ιαν
| 06.04.2019 - 06.04.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
30

Ιαν
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Ιαν
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Ιαν
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Ιαν
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Ιαν
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Ιαν
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
30

Ιαν
| 27.02.2019 - 27.02.2019 | Π.Ε. Δυτικής Κρήτης | Εκπαίδευση
30

Ιαν
| 27.02.2019 - 27.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2019 - 21.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2019 - 21.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 16.02.2019 - 16.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 21.02.2019 - 21.02.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 17.02.2019 - 17.02.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 06.03.2019 - 06.03.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
29

Ιαν
| 27.02.2019 - 27.02.2019 | Π.Ε. Αθηνών | Εκπαίδευση
28

Ιαν
| 05.04.2019 - 07.04.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
25

Ιαν
| 17.03.2019 - 17.03.2019 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
25

Ιαν
| 16.03.2019 - 16.03.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
25

Ιαν
| 06.02.2019 - 20.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
25

Ιαν
| 08.02.2019 - 22.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
25

Ιαν
| 08.02.2019 - 22.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
24

Ιαν
| 24.02.2019 - 24.02.2019 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
24

Ιαν
| 17.03.2019 - 17.03.2019 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
24

Ιαν
| 02.03.2019 - 03.03.2019 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Εκπαίδευση
24

Ιαν
| 20.03.2019 - 20.03.2019 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
24

Ιαν
| 10.03.2019 - 10.03.2019 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
24

Ιαν
| 03.03.2019 - 03.03.2019 | Π.Ε. Κέρκυρας | Εκπαίδευση
24

Ιαν
| 14.02.2019 - 28.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
24

Ιαν
| 23.02.2019 - 23.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
24

Ιαν
| 23.02.2019 - 23.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Εκπαίδευση
24

Ιαν
| 15.02.2019 - 01.03.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
24

Ιαν
| 08.02.2019 - 23.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση
23

Ιαν
| 16.03.2019 - 16.03.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
23

Ιαν
| 16.03.2019 - 17.03.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
23

Ιαν
| 23.03.2019 - 24.03.2019 | Π.Ε. Σαρωνικού | Εκπαίδευση
21

Ιαν
| 03.02.2019 - 03.02.2019 | Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου | Εκπαίδευση
21

Ιαν
| 03.02.2019 - 03.02.2019 | Γενική Εφορεία | Εκπαίδευση
18

Ιαν
| 03.02.2019 - 03.02.2019 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Εκπαίδευση