ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


Πρόσκοποι

Η Εφορεία Κλάδου Προσκόπων της Γενικής Εφορείας εκδίδει και αποστέλλει στις Ομάδες για την υποστήριξη της λειτουργίας του Προγράμματος Προόδου το εξής έντυπο υλικό:

√ Το ατομικό ημερολόγιο του Προσκόπου στο οποίο θα απεικονίζεται η πρόοδος σε μικρό τρίπτυχο.

√ Το βιβλίο της προόδου για τον Αρχηγό με όλους τους Προσκόπους και με όλη την πρόοδο.

√ Την αφίσα προόδου, όπου θα φαίνεται όλη η πρόοδος με όλους  τους Προσκόπους και θα αναρτάται στην εστία.

√ Βιβλίο με τις 19 κατηγορίες που θα περιγράφει τη διαδικασία απόκτησης, το περιεχόμενο και τους τομείς που μπορεί να επιλέξει ο Πρόσκοπος, καθώς και τις αντιστοιχίες των διακριτικών.

√ Εγχειρίδιο προόδου για τον Αρχηγό με ιδέες εφαρμογής για όλη την πρόοδο που θα αφορούν και θα περιέχουν: εισαγωγή από τον Έφορο του Κλάδου, ιδέες εφαρμογής για επίδειξη της νέας γνώσης (8 θεματικά πεδία και ανάλυσή τους), ιδέες εφαρμογής για την απόκτηση και κατοχύρωση από τον πρόσκοπο της νέας γνώσης - ικανότητας, ιδέες εφαρμογής για τα αντικείμενα, ιδέες εφαρμογής για τις Ειδικές Ερασιτεχνικές Ασχολίες, παρατηρήσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της προόδου και των ιδεών εφαρμογής.

Τέλος προσαρμόζει το Εγκόλπιο του Προσκόπου σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επόμενες Σχολές

 
 
 
© 1998-2011 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Κατασκευή & επιμέλεια: Ο.Ε. Εφορείας Πληροφορικής Γ.Ε.