02/02/2017Κ6. Προκατασκήνωση / Υλικό, Χώρος και κατασκευές ανέσεων

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας Κ6. Προ-κατασκήνωση / Υλικό, Χώρος και κατασκευές ανέσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να:
Λυκόπουλα
 • Αναλύουν την σημασία της Προ-κατασκήνωσης για την σωστή λειτουργία της Κατασκήνωσης
 • Εξηγούν τις ενέργειες – εργασίες που πρέπει να γίνουν σε μια προ κατασκήνωση 
 • Αναλύουν τον Χώρο της Κατασκήνωσης και εξηγούν τον τρόπο που θα «στηθεί» η κατασκήνωση
 • Αναφέρουν στοιχεία και σημεία προσοχής για μια σωστά οργανωμένη κατασκήνωση που θα διασφαλίσει στους Κατασκηνωτές άνεση, ασφάλεια κινήσεων και σωστή υγιεινή 
 • Μαθαίνουν να φτιάχνουν κατασκευές ανέσεων και τι ενέργειες πρέπει να γίνουν κατά το πριν – κατά - μετά σε σχέση με το υλικό της Κατασκήνωσης και την σωστή συντήρηση του
Πρόσκοποι
 • Αναλύουν την σημασία της Προ κατασκήνωσης για την σωστή λειτουργία της Κατασκήνωσης
 • Εξηγούν τις ενέργειες – εργασίες που πρέπει να γίνουν σε μια προ κατασκήνωση 
 • Αναλύουν τον Χώρο της Κατασκήνωσης και εξηγούν τον τρόπο που θα «στηθεί» η κατασκήνωση
 • Αναφέρουν στοιχεία και σημεία προσοχής για μια σωστά οργανωμένη κατασκήνωση που θα διασφαλίσει στους Κατασκηνωτές άνεση, ασφάλεια κινήσεων και σωστή υγιεινή 
 • Μαθαίνουν να φτιάχνουν κατασκευές ανέσεων και τι ενέργειες πρέπει να γίνουν κατά το πριν – κατά - μετά σε σχέση με το υλικό της Κατασκήνωσης και την σωστή συντήρηση του
 • Εξηγούν το Ενωμοτιακό Υλικό που χρειάζεται μια Ενωμοτία σε μια Κατασκήνωση και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για την σωστή συντήρηση τους κατά το πριν – κατά - μετά
Ανιχνευτές  - Δίκτυο
 • Αναλύουν τον Χώρο της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου και εξηγούν τον τρόπο που θα κινηθεί η Κοινότητα ή το Προσκοπικό Δίκτυο ανάλογα το είδος (Κινητή ή Σταθερή)
 • Αναφέρουν στοιχεία και σημεία προσοχής για μια σωστά οργανωμένη κατασκήνωση που θα διασφαλίσει στους Ανιχνευτές ή τα μέλη του Προσκοπικού Δικτύου άνεση, ασφάλεια κινήσεων και σωστή υγιεινή 
 • Εξηγούν το υλικό που χρειάζεται για Μεγάλη Δράση Υπαίθρου για τις Κοινότητες Ανιχνευτών και Προσκοπικό Δίκτυο