04/02/2017Κ5. Οικονομικά Δράσεων

Η Εκπαιδευτική Ενότητα Κ5 Οικονομικά Δράσεων δίνει την δυνατότητα στους Εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να :
  • Αναφέρουν ανάλογα το τμήμα και το είδος της δράσης που οργανώνουν, πως διαχειρίζονται τα οικονομικά της στοιχεία και πως συνεργάζονται με τον Αρχηγό Συστήματος και την ΕΚΣ
  • Εξηγούν πως διαχειρίζονται στις Κοινότητες Ανιχνευτών και το Προσκοπικό Δίκτυο τα οικονομικά τα ίδια τα παιδιά, νέοι.
  • Δημιουργούν ανάλογα το είδος της δράσης οικονομικούς προυπολογισμούς και απολογισμούς
  • Εξηγούν πως από ένα συγκεκριμένο διαιτολόγιο - ποσοτολόγιο μιας δράσης μπορούν να βρουν το οικονομικό κόστος για την διατροφή των συμμετεχόντων.
Εκπαιδευτικό Υλικό 

Πρακτική Εφαρμογή
Η πρακτική εφαρμογή αυτής της ενότητας γίνεται με την μορφή ερωτηματολογίου με την ένταξή σας στο ψηφιακό τμήμα Κ50, Λ, Π, Α, Δ, ανάλογα τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιήστε.