05/02/2017Κ4. Υγιεινή και Ασφάλεια Δράσεων

Η Εκπαιδευτική Ενότητα Κ4. Υγιεινή και Ασφάλεια Δράσεων δίνει στους Εκπαιδευόμενους την δυνατότητα να είναι σε θέση να : 
 • Αναλύουν τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν πρίν κατα και μετά μιας απλής δράσης ή κατασκήνωσης για την :
   • Καθαριότητα των συμμετοχόντων
   • Υγιεινή του Χώρου
   • Ασφάλεια των Παιδιών
   • Ασφάλεια του Χώρου
   • Φαρμακείο
   • Πυρκαγιά στην Κατασκήνωση
 • Εξηγούν τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κάθε τμήμα για να κινηθεί με ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην Θάλασσα ή στο Βουνό
 • Εξηγούν την σημασία της σωστής ξεκούρασης και ύπνου των συμμετοχόντων σε μια δράση ανάλογα το πρόγραμμα
 • Δημιουργούν ανάλογα το τμήμα και είδος της δράσης, πλάνα ενεργειών - κινήσεων σε επείγουσες καταστάσεις. 
Εκπαιδευτικό Υλικό

Πρακτική Εφαρμογή
Η πρακτική εφαρμογή αυτής της ενότητας γίνεται με την μορφή ερωτηματολογίου με την ένταξή σας στο ψηφιακό τμήμα Κ50, Λ, Π, Α, Δ, ανάλογα τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιήστε.