05/02/2017Κ3 Διαιτολόγιο Ποσοτολόγιο Δράσεων

H Εκπαιδευτική Ενότητα Κ3 Διαιτολόγιο - Ποσοτολόγιο δίνει την δυνατότητα στους Εκπαιδευομένου στο τέλος της παρακολούθησης να είναι σε θέση να :
  • Αναγνωρίζουν τους κανόνες για σωστή και υγιεινή διατροφή των παιδιών, εφήβων, νέων
  • Σχολιάζουν την Διατροφική Πυραμίδα και κατανοούν τις ομάδες τροφών, την ποικιλίας τους και τις ελάχιστε μερίδες που πρέπει να λαμβάνει καθημερινά ένας άνθρωπος
  • Δημιουργούν ένα σωστό διαιτολόγιο ανάλογα το είδος της δρασης και το τμήμα που δραστηροποιούνται
  • Αναλύουν τους κανόνες που πρέπει να προσέξουν ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΜΕΤΑ μιας Κατασκήνωσης ή ΜΔΥ σε σχέση με το διαιτολόγιο και την αγορα - συντήρηση των τροφών 
  • Δημιουργούν το αντίστοιχο ποσοτολόγιο τροφίμων για ένα συγκεκριμένο διαιτολόγιο.
  • Αναγνωρίζουν επιπλέον στοιχεία που πρέπει να προσεχθούν σε μια Κατασκήνωση ή ΜΔΥ σχετικά με την διατροφή των συμμετοχόντων
  • Κατανοούν το Μαγείρεμα από Παιδιά , την Παιδαγωγική του Αξία και ττα Θέματα Ασφαλείας που προκύπτουν 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Πρακτική Εφαρμογή
Η πρακτική εφαρμογή αυτής της ενότητας γίνεται με την μορφή ερωτηματολογίου με την ένταξή σας στο ψηφιακό τμήμα Κ50, Λ, Π, Α, Δ, ανάλογα τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιήστε. 

Υποστηρικτικό Υλικό