06/02/2017Κ2 Φάκελος Δράσεων - Άδεια - Αρχές - Δημόσιες Σχέσεις - Φάκελος Κατασκήνωσης

H Εκπαιδευτική Ενότητα Κ2 Φάκελος Δράσεων - Άδεια - Αρχές - Δημόσιες Σχέσεις - Φάκελος Κατασκήνωσης δίνει την δυνατότητα στους Εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να :
  • Αναγνωρίζουν και επισημαίνουν τα στοιχεία που πρέπει να συλλέξουν για να συμπληρώσουν τον Φάκελο μιας Κατασκήνωσης
  • Προετοιμάζουν τον Φάκελο μιας Κατασκήνωσης ή ΜΔΥ για να πάρουν την σχετική άδεια για την υλοποίηση της. 
  • Αναφέρουν τι κάνουμε ΜΕΤΑ την Κατασκήνωση για να κλείσει η δράση
  • Αναφέρουν στις τρεις φάσεις του ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΜΕΤΑ μιας Κατασκήνωσης ή ΜΔΥ πως γίνονται πράξη οι Δημόσιες Σχέσεις
  • Συζητούν τις αρμοδιότητες όλων των Βαθμοφόρων, σε όλα τα κλιμάκια που εμπλέκονται στην έγκριση για την υλοποίηση.
Εκπαιδευτικό Υλικό 

Πρακτική Εφαρμογή
Η πρακτική εφαρμογή αυτής της ενότητας γίνεται με την μορφή ερωτηματολογίου με την ένταξή σας στο ψηφιακό τμήμα Κ50, Λ, Π, Α, Δ, ανάλογα τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιήστε.