Διεθνείς δράσεις

Ευκαιρίες συμμετοχής σε διεθνείς δράσεις

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχειενεργή παρουσία τόσο σε παγκόσμιες κατασκηνώσεις – δράσεις συμμετέχοντας μεεθνικές Προσκοπικές αποστολές, όσο και σε διεθνείς συναντήσεις - foraαποστέλλοντας κάθε φορά εκπροσώπους του.

Οι δράσεις απευθύνονται σε όλα ταμέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Οποιοσδήποτε, λοιπόν, μπορεί να συμμετάσχεισε διεθνείς δράσεις που θα του δώσουν την ευκαιρία να ζήσει το πνεύμα τηςπαγκόσμιας συναδέλφωσης και συνεργασίας, σε περιβάλλον πολυπολιτισμικότητας,και να αποκομίσει έντονα βιώματα και πολύτιμες εμπειρίες

Οι κυριότερες διεθνείς δράσεις -συναντήσεις, που παρακολουθεί το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι:

  • Overture Network meeting
  • North South meeting
  • The Academy - Η Ακαδημία
  • Lands of Adventure - Περιπέτεια στην Ευρώπη
  • Roverway
  • World Scout Moot - Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot
  • World Scout Jamboree - Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη