Διοικητικό Στέλεχος

Μπορεί να μην σκέφτεστε τον εαυτό σας ως «μάνατζερ», αλλά αν είστε Αρχηγός Συστήματος ή Έφορος, είστε!

Ο ρόλος σας είναι να υποστηρίζετε άλλους ενήλικες εθελοντές,έτσι ώστε να έχουν τα κίνητρα και την έμπνευση να παρέχουν το Προσκοπικό Πρόγραμμα στους νέους! Οι Αρχηγοί των Τμημάτων περιμένουν πολλά από εσάς! Θα χρειαστεί να τους υποστηρίζετε, να τους επιβραβεύετε, να τους προσφέρετε πρακτική βοήθεια και συμβουλές, να ενθαρρύνετε νέους εθελοντές να συμμετέχουν στην Κίνηση. Οι Αρχηγοί σας χρειάζονται, η Κίνηση σας χρειάζεται. Έχετε αναλάβει  έναν δύσκολο, αλλά σημαντικό ρόλο.