02/04/2018Χ1. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Χ1.Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Στην εκπαιδευτική Ενότητα Χ1 Θεωρητικό πλαίσιο - Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος της Ενότητας είναι σε θέση να κατανοούν βασικές έννοιες και θεωρίες για το πως μαθαίνουν οι Ενήλικες. 

Περιεχόμενο :

·        Τι είναι η εκπαίδευση ενηλίκων και σε τιδιαφέρει από την δια βίου μάθηση και την δια βίου εκπαίδευση.

·        Ποιες είναι οι κυριότερες αρχές τηςεμπειρικής/βιωματικής μάθησης.

·        Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κατάλληλου«μαθησιακού κλίματος» στη διεργασία της εκπαίδευσης ενηλίκων.

·        Με ποιους τρόπους βοηθάει ο εκπαιδευτής τουςενηλίκους να μάθουν .

·        Ποιες είναι οι συνθήκες που θα πρέπει ναεξασφαλιστούν ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αναλάβουν ενεργό ρόλο σε μια βιωματικούτύπου μαθησιακή διεργασία.

·        Ποιες είναι οι σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσειςπου έχουν χαρακτηρίσει το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρία τηςανδραγωγικής).

·        η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης.

·        Τι είναι ο «Κύκλος της Μάθησης» των Kolb και Fry


Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου Χ1 Θεωρητικό Πλαίσιο

Χ1. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων | Συνδρομητικές Υπηρεσίες Μελέτης