Εθελοντές


Στους ενήλικους εθελοντές μας, μέσω της ενασχόλησής τους με τους Προσκόπους αλλά και την εκπαίδευση που λαμβάνουν, δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες ακόμα και στην επαγγελματική τους πορεία. Μεταξύ άλλων αποκτούν ικανότητες όπως ηγεσία, επικοινωνία, συνεργασία, ικανότητες λήψης αποφάσεων, αλλά και χαρακτηριστικά όπως :

•    Αναλυτική σκέψη
•    Συνθετική σκέψη
•    Ευελιξία - προσαρμοστικότητα
•    Αποφασιστικότητα
•    Δημιουργικότητα
•    Συνεργατικότητα
•    Αυτοέλεγχος
•    Ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων
•    Οργανωτικότητα
•    Προγραμματισμός
•    Ικανότητα διοίκησης ομάδων

Η Προσκοπική Κίνηση στηρίζεται στην εθελοντική, υπεύθυνη εργασία. Τα Ενήλικα Στελέχη μας αφιερώνουν χρόνο για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του Προσκοπικού Προγράμματος. Η ενασχόληση ενός ενήλικου εθελοντή στους Προσκόπους υπολογίζεται σε περίπου 4-6 ώρες την εβδομάδα, που κατανέμονται σε χρόνο προετοιμασίας της δράσης, χρόνο υλοποίησης αλλά και αξιολόγησής της. Ωστόσο ο χρόνος ενασχόλησης είναι διαφορετικός όταν πρόκειται για την προετοιμασία και υλοποίηση μιας εκδρομής ή θερινής κατασκήνωσης.

Τα Ενήλικα Στελέχη των Ελλήνων Προσκόπων – με κάποιες εξαιρέσεις - δεν είναι επαγγελματίες παιδαγωγοί, ούτε και προσπαθούν να γίνουν! Το Προσκοπικό Παιχνίδι είναι εύκολο, απλό, κατανοητό και δεν χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη εξειδίκευση παρά μόνο αγάπη για προσφορά. Οι εκπαιδεύσεις που παρέχει η Προσκοπική Κίνηση χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία αλλά και κυρίως βιωματική εκπαίδευση, με σκοπό να βοηθήσουν τους εθελοντές να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια και να τους εφοδιάσει με τις θεωρητικές και κυρίως πρακτικές γνώσεις που χρειάζονται για να μπορέσουν να υλοποιήσουν με επιτυχία το Προσκοπικό Πρόγραμμα και να πραγματοποιήσουν με ασφάλεια εκδρομές και κατασκηνώσεις!


Η προσφορά δεν γνωρίζει όριο ηλικίας! Στους Προσκόπους υπάρχει θέση για όλους όσοι θέλουν να προσφέρουν στο Παιδί, τη Φύση, την Κοινωνία!

Η προσκοπική στολή και το μαντήλι αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που μας ταυτοποιούν εύκολα στα μάτια του κόσμου και υποδηλώνουν ότι ανήκουμε στη μεγάλη, παγκόσμια παρέα των Προσκόπων. Ασφαλώς, όταν οι συνθήκες ή οι απαιτήσεις της δράσης το ζητούν, φορούμε πιο ζεστά και πιο κατάλληλα ρούχα.