07/02/2017Κ1 Προετοιμασία για την Κατασκήνωση Παιδιών, Βαθμοφόρων, Γονέων και η Παιδαγωγικής της Αξίας

H Εκπαιδευτική Ενότητα Κ1 Προετοιμασία για την Κατασκήνωση Παιδιών, Βαθμοφόρων, Γονέων και η Παιδαγωγικής της Αξίας δίνει την δυνατότητα στους Εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να :
  • Αναλύουν την Παιδαγωγική Αξίας της Κατασκήνωσης ή της ΜΔΥ και τα ωφελεί αυτής στα μέλη του τμήματος
  • Καταγράφουν τα στοιχεία για την σωστή Προετοιμασία των Παιδιών Νέων για την υλοποίηση μιας Κατασκήνωσης ή ΜΔ
  • Αναφέρουν τον τρόπο που προετοιμάζουμε και ενημερώνουμε τους γονείς των παιδιών για μια Κατασκήνωση
  • Βρίσκουν και αναλύουν τα σημεία προσοχής για την χρήση Βαθμοφόρων άλλων Τμημάτων και Γονέων στο επιτελείο μιας Κατασκήνωσης
Εκπαιδευτικό Υλικό

Υποστηρικτικό Υλικό

Πρακτική Εφαρμογή
Η πρακτική εφαρμογή αυτής της ενότητας γίνεται με την μορφή ερωτηματολογίου με την ένταξή σας στο ψηφιακό τμήμα Κ50, Λ, Π, Α, Δ, ανάλογα τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιήστε.