Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Εκδότης: Διοικητικό Συμβούλιο
 12 Οκτ 2018
Το Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ.) και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (μέγαρο Αντ. Μπενάκης, Πτολεμαίων 1 – 11635 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος, τηλ.: 210 7290046), μέχρι τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και...

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής

Εκδότης: Διοικητικό Συμβούλιο
 08 Οκτ 2018
Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμούγια την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής ΣτολήςΤο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής, όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής» και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις...