Κ1. Προετοιμασία για κατασκήνωση Βαθμοφόρων, Παιδιών, Γονέων και η Παιδαγωγική της Αξία

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 16/03/2017
A/A: / 2017

Κ1.Προετοιμασία για την Κατασκήνωση και η Παιδαδωγική Αξία
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 02/06/2017 έως 02/06/2017
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Προσκοπικό Κέντρο "Θ. Λιτσας" Χορτιάτης Θεσσαλονκής
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 23/05/2017
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Λουλούδας Ηλίας
Κόστος Συμμετοχής: €

Νέα Ημέρα διεξαγωγής: Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017.

Τόπος Διεξαγωγής : Προσκοπικό Κέντρο "Θ. Λίτσας" Χορτιάτης Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνος Ενότητας : Ηλίας Λουλούδας 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη (άνω των 18 ετών) με ενεργή  Εντολή Διοικήσεως καθώς και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, που έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους για το έτος 2016 - 2017, έχουν συμπληρώσει στο Εκπαιδευτικό τους Πλάνο Εκπαίδευσης την συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το προηγούμενο εκπαιδευτικό τους στάδιο, όπου αυτό είναι απαιτούμενο. 

Διαδικασία Συμμετοχής

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος,  να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής  e-Εκπαίδευση ( http://e-sep.eu/etraining/flex/flex-login ),  η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 

Οι Εκπαιδευόμενοι που επιλέγονται να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση, ειδοποιούνται έγκαιρα, πριν την Εκπαίδευση ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή τηλεφωνικά για τη συμμετοχή τους από τον Αρχηγό της και ενημερώνονται από αυτόν για τις λοιπές λεπτομέρειες (ατομικά εφόδια, πρόγραμμα κ.λπ.).