Β11. Εκδρομή - Πολυήμερη Δράση Προσκοπικού Δικτύου

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 02/03/2017
A/A: / 2017

Β11Δ.Εκδρομή - Πολυήμερη Δράση Προσκοπικού Δικτύου
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 25/03/2017 έως 26/03/2017
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Εστία 1o Σύστημα Αεροπροσκόπων Λαμίας (Κάλβου & Τυμφρηστού 20)
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 19/03/2017
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Χουρδάκης Γιώργος - Χριστοδουλάρας Αλέξανδρος
Κόστος Συμμετοχής: €

Τόπος : Εστία 1o Σύστημα Αεροπροσκόπων Λαμίας (Κάλβου & Τυμφρηστού 20)

Υπεύθυνος Ενότητας: Χουρδάκης Γιώργος - Χριστοδουλάρας Αλέξανδρος  

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν δηλώσει το προσωπικό πλάνο Εκπαίδευσης τους και έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροι μέσω των Αρχηγών Συστημάτων  τους ή των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε. θα πρέπει να κάνουν έγκαιρα αίτηση συμμετοχής στην Εκπαιδευτική Ενότητα που τους ενδιαφέρει μέσω του προγράμματος της ευέλικτης εκπαίδευσης που βρίσκεται στην σελίδα  http://www.e-sep.eu/etraining/flex/flex-login.  Ο κάθε βαθμοφόρος είναι ελεύθερος να επιλέξει να παρακολουθήσει όποια Εκπαιδευτική Ενότητα τον ενδιαφέρει, όπου και όταν τον εξυπηρετεί, ανεξάρτητα εάν υλοποιείται στην Π.Ε. ή οπουδήποτε αλλού.