Ε2. Οργάνωση - Διοίκηση Συστήματος Εκπαίδευση Ενήλικων Στελεχών Ηλεκτρονική Διαχείριση

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/02/2017
A/A: / 2017

Ε2. Οργάνωση - Διοίκηση Συστήματος - Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελέχων
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 15/03/2017 έως 30/03/2017
Τόπος Εκπαιδευσης 1:
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Βιβλίο / DVD
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 07/03/2017
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Κοτσικοπούλου Αριάδνη - Τσαμαίδης Δημήτρης
Κόστος Συμμετοχής: €

Υπεύθυνος Ενότητας : Κοτσικοπούλου Αριάδνη - Τσαμαίδης Δημήτρης 

Εγχειρίδιο /DVD

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη (άνω των 18 ετών) που έχουν Εντολή Διοικήσεως  έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους για το έτος 2015 - 2016, έχουν συμπληρώσει στο Εκπαιδευτικό τους Πλάνο Εκπαίδευσης την συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το προηγούμενο εκπαιδευτικό τους στάδιο, όπου αυτό είναι απαιτούμενο. 

Διαδικασία Συμμετοχής

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος,  να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής  e-Εκπαίδευση ( http://e-sep.eu/etraining/flex/flex-login ),  η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 

Οι Εκπαιδευόμενοι που επιλέγονται να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση, ειδοποιούνται έγκαιρα, τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν την Εκπαίδευση ηλεκτρονικά μέσω