Ε5. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (Ομαδική Εργασία- Λήψη αποφάσεων - Διαπραγματεύσεις)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 06/02/2017
A/A: / 2017

Ε5. Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Λήψη αποφάσεων - Διαπραγματεύσεις)
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 19/02/2017 έως 19/02/2017
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Κτήριο Κεντρικής Διοικησης Σ.Ε.Π. (4ος όροφος 4η αίθουσα) από 10:00. - 14:00.
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης Ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 15/02/2017
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Ανδρεάδης Νίκος - Γαλανοπούλου Όλγα
Κόστος Συμμετοχής: €

Ημέρα διεξαγωγής: Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 από 10.00 έως 14.00.

Τόπος Διεξαγωγής : Κτήριο Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π. (4ος όροφος, 4η αίθουσα)

Υπεύθυνος Ενότητας : Ανδρεάδης Νίκος - Γαλανοπούλου Όλγα

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη (άνω των 18 ετών) με ενεργή  Εντολή Διοικήσεως καθώς και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, που έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους για το έτος 2016 - 2017, έχουν συμπληρώσει στο Εκπαιδευτικό τους Πλάνο Εκπαίδευσης την συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το προηγούμενο εκπαιδευτικό τους στάδιο, όπου αυτό είναι απαιτούμενο. 

Διαδικασία Συμμετοχής

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος,  να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής  e-Εκπαίδευση ( http://e-sep.eu/etraining/flex/flex-login ),  η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 

Οι Εκπαιδευόμενοι που επιλέγονται να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση, ειδοποιούνται έγκαιρα, πριν την Εκπαίδευση ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή τηλεφωνικά για τη συμμετοχή τους από τον Αρχηγό της και ενημερώνονται από αυτόν για τις λοιπές λεπτομέρειες (ατομικά εφόδια, πρόγραμμα κ.λπ.).