Β5 Π. Οργάνση και Λειτουργία Τμήματος. Πρόσκοποι(Σύστημα κατ' Ενωμοτίες, Συμβούλιο Τιμής Ομάδας, Εκπαίδευση Στελεχών) (6η)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 19/01/2018
A/A: / 2018

Β5Π.Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Ομάδας Προσκόπων
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 24/02/2018 έως 24/02/2018
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Άλσος Συγγρού - 2ο Σύστημα Προσκόπων Αμαρουσίου
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 14/02/2018
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Μπιρλιράκη Βάσια
Κόστος Συμμετοχής: €

Υπεύθυνος Ενότητας : Μπιρλιράκη Βάσια 

Τόπος : Άλσος Συγγρού - 2ο Σύστημα Προσκόπων Αμαρουσίου 

Ωρες διεξαγωγής της Ενότητας : 10.00 - 12.00

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν δήλωσει το προσωπικό πλάνο Εκπαίδευσης τους και έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον προβλεπόμενο κύκλο. 

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροι μέσω των Αρχηγών Συστημάτων  τους ή των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε. θα πρέπει να κάνουν έγκαιρα αίτηση συμμετοχής στην Εκπαιδευτική Ενότητα που τους ενδιαφέρει μέσω του προγράμματος της ευέλικτης εκπαίδευσης που βρίσκεται στην σελίδα  http://www.e-sep.eu/etraining/flex/flex-login.  Ο κάθε βαθμοφόρος είναι ελεύθερος να επιλέξει να παρακολουθήσει όποια Εκπαιδευτική Ενότητα τον ενδιαφέρει, όπου και όταν τον εξυπηρετεί, ανεξάρτητα εάν υλοποιείται στην Π.Ε. ή οπουδήποτε αλλού.