34η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Υλοποίησης: 12/04/2018
Ημ/νια Έκδοσης: 12/04/2018

Προκηρύξεις
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Περισσότερες πληροφορίες στην Ανακοίνωση 6/2018 (πατήστε εδώ) και στην ιστοσελίδα της δράσης https://pape.sep.org.gr/