Κ7Δ. Προσκοπικό Δίκτυο (Ταξίδι)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 18/08/2017
A/A: / 2017

Κ7Δ.Κατασκηνωτική Ημέρα- Μεγάλο Ταξίδι Προσκοπικού Δικτύου
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 25/10/2017 έως 28/10/2017
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Κέρκυρα
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 10/10/2017
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Χουρδάκης Γιώργος
Κόστος Συμμετοχής: 25 €

Διαδικασία Συμμετοχής 

Ειδικότερα για να συμμετέχει ένα Ενήλικο Μέλος του Σ.Ε.Π. στις Εκπαιδεύσεις θα πρέπει:

  • Η Αίτηση Συμμετοχής του να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω e-sep
  • Να τηρούν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης.
  • Η κατάθεσης θα πρέπει να γίνει στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004018  (IBAN: GR 39 0140 3620 3620 0200 2004 018) της ALPHA BANK. Στην αιτιολογία θα αναγράφεται Κ7Δ-ΕΠΩΝΥΜΟ.
Η Ενότητα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα, από 17.00 έως 17.00 μμ του Σαββάτου 28 Οκτωβρίου.