Κ6Δ. Προσκοπικό Δίκτυο ( Προγραμματισμός - Προ - Κατασκήνωση - Προετοιμασία Ταξιδιού)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 18/08/2017
A/A: / 2017

Κ6Δ.Προκατασκήνωση Προσκοπικού Δικτύου
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 25/10/2017 έως 25/10/2017
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Κέρκυρα
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 10/10/2017
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Χουρδάκης Γιώργος
Κόστος Συμμετοχής: €

Διαδικασία Συμμετοχής 

Ειδικότερα για να συμμετέχει ένα Ενήλικο Μέλος του Σ.Ε.Π στις Εκπαιδεύσεις θα πρέπει:

  • Η Αίτηση Συμμετοχής του να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω e-sep
  • Να τηρούν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης.
Η Ενότητα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα, από 13.00 μμέως τις 16.00 μμ.