Α3. Οργάνωση-Διοίκηση Σ.Ε.Π. & η Ευέλικτη Εκπαίδευση (ερωτηματολόγιο)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 27/01/2017
A/A: / 2017

Α3. Οργάνωση Διοίκηση ΣΕΠ και η Ευέλικτη Εκπαίδευση
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 01/02/2017 έως 15/02/2017
Τόπος Εκπαιδευσης 1:
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: eLearning
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 31/01/2017
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Πατινιωτάκης Κωνσταντίνος
Κόστος Συμμετοχής: 0 €

Κύκλος Προπαρασκευαστικής Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτική Ενότητα  Α3. Οργάνωση-Διοίκηση Σ.Ε.Π. & η Ευέλικτη Εκπαίδευση (ερωτηματολόγιο) 

eLearning

Hημέρες διεξαγωγής ερωτηματολογίου από Τετάρτη, 01/02/2017 έως Τετάρτη, 15/2/2017.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Τρίτη,  31/1/2017

Υπεύθυνος Ενότητας :Πατινιωτάκης Κωνστανίνος

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν δήλωσει το προσωπικό πλάνο Εκπαίδευσης τους και έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροι μέσω των Αρχηγών Συστημάτων  τους ή των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε. θα πρέπει να κάνουν έγκαιρα αίτηση συμμετοχής στην Εκπαιδευτική Ενότητα που τους ενδιαφέρει μέσω του προγράμματος της ευέλικτης εκπαίδευσης που βρίσκεται στην σελίδα  http://www.e-sep.eu/etraining/flex/flex-login.  Ο κάθε βαθμοφόρος είναι ελεύθερος να επιλέξει να παρακολουθήσει όποια Εκπαιδευτική Ενότητα τον ενδιαφέρει, όπου και όταν τον εξυπηρετεί, ανεξάρτητα εάν υλοποιείται στην Π.Ε. ή οπουδήποτε αλλού.  

Κόστος Εκπαίδευσης 0