Ε5. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 03/05/2017
A/A: / 2017

Ε5. Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Λήψη αποφάσεων - Διαπραγματεύσεις)
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 21/05/2017 έως 21/05/2017
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Κτήριο Π.Ε. Σαρωνικού Μαρίνα Ζέας (έναντι ακτής Μουτσοπούλου 52) Πειραιάς
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 17/05/2017
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Χαρατσάρης Κωνσταντίνος - Κολοβός Χρήστος
Κόστος Συμμετοχής: €

Η ενότητα θα πραγατοποιήθει το Κυριακή 21 Μαΐου 2017 και ώρα 17.00 έως 19.00

Τόπος : Κτήριο Π.Ε. Σαρωνικού Μαρίνα Ζέας (έναντι ακτής Μουτσοπούλου 52) Πειραιάς 

Υπεύθυνος Ενότητας:  Χαρατσάρης Κωνσταντίνος - Κολοβός Χρήστος 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν δήλωσει το προσωπικό πλάνο Εκπαίδευσης τους και έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροι μέσω των Αρχηγών Συστημάτων  τους ή των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε. θα πρέπει να κάνουν έγκαιρα αίτηση συμμετοχής στην Εκπαιδευτική Ενότητα που τους ενδιαφέρει μέσω του προγράμματος της ευέλικτης εκπαίδευσης που βρίσκεται στην σελίδα  http://www.e-sep.eu/etraining/flex/flex-login.  Ο κάθε βαθμοφόρος είναι ελεύθερος να επιλέξει να παρακολουθήσει όποια Εκπαιδευτική Ενότητα τον ενδιαφέρει, όπου και όταν τον εξυπηρετεί, ανεξάρτητα εάν υλοποιείται στην Π.Ε. ή οπουδήποτε αλλού.