Τζάμπορι Connecte
sep
22 Ιουλίου 2019
26 Ιουλίου 2019
sep
κέντρο Jambville, Γαλλία
sep
Scouts et Guides de France
sep
Jamboree
sep
Εθνικός

Οι Καθολικοί Πρόσκοποι και Οδηγοί της Γαλλίας (Scouts et Guides de France) διοργανώνουν το "Connecte" Τζάμπορι, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 11 - 14 χρονών, και θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 26 Ιουλίου 2019 στο κέντρο Jambville (κοντά στο Παρίσι) στη Γαλλία, το οποίο θα φιλοξενήσει 20.000 Προσκόπους και Οδηγούς, συμπεριλαμβανομένων 2.000 μη Προσκόπων.
Το πρόγραμμα του Τζάμπορι θα εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
  • ψηφιακή εκπαίδευση
  • αυτοπεποίθηση 
  • αποδοχή
Κατόπιν πρόσκλησης, στη δράση μπορούν να λάβουν μέρος Τμήματα Προσκόπων από την Ελλάδα, που θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν το πνεύμα της παγκόσμιας συναδέλφωσης και συνεργασίας, σε περιβάλλον πολυπολιτισμικότητας, και να αποκομίσουν έντονα βιώματα και πολύτιμες εμπειρίες. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 130 ευρώ κατ' άτομο.
Τα Τμήματα Προσκόπων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δράση, θα πρέπει να επικοινωνήοσυν με την Εφορεία Διεθνών Σχέσεων για περαιτέρω πληροφορίες.

 Επιστροφή