WWF

Το καλοκαίρι του 2015 σηματοδότησε την έναρξη της συνεργασίας των Προσκόπων της Κρήτης με το WWF Ελλάς και την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα «Προστασία των Νησιωτικών Υγροτόπων της Ελλάδας» και το Δικτύου Παρακολούθησης και Προστασίας τους.

Οι νησιωτικοί υγρότοποι έχουν μεγάλη οικολογική και πολιτιστική σημασία. Αποτελούν περιοχές για εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Παρά όμως τις αξίες και τη σημασία τους οι υγρότοποι  των νησιών αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα υποβάθμισης. Εδώ και περίπου μία δεκαετία, το WWF Ελλάς, μέσω του προγράμματος «Προστασία των Νησιωτικών Υγροτόπων της Ελλάδας» έχει πραγματοποιήσει εκτός της απογραφής των υγροτόπων των νησιών, δράσεις έρευνας και τεκμηρίωσης της αξίας τους καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ειδικά για τους υγροτόπους της Κρήτης, αναπτύχθηκε πρόσφατα ένα εθελοντικό δίκτυο για την παρακολούθηση της κατάστασης των περιοχών αυτών και αποφυγή περαιτέρω υποβάθμισης. Επιπλέον, στο πλαίσιο του δικτύου πραγματοποιούνται δράσεις που σχετίζονται με τους νησιωτικούς υγροτόπους σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και οργανώσεις, για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα και καταγραφή σχετικά με τις επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα, ώστε να ανανεωθεί η βάση δεδομένων των υγροτόπων.  

Οι Πρόσκοποι στην Κρήτη μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια συμβάλλοντας στην βελτίωση και προστασία του Φυσικού μας Περιβάλλοντος με την συμμετοχή τους στο Δικτύου Παρακολούθησης των Υγροτόπων σε διάφορα σημεία της Κρήτης.

Για μας τους Προσκόπους η Φύση και το Περιβάλλον είναι σημαντικό στοιχείο της ύπαρξής μας. Η Φύση και οι Πρόσκοποι συνυπάρχουν. Είναι μια καλή ευκαιρία ενεργοποίησης των μελών μας σε κάτι που είναι χρήσιμο στην κοινωνία, στον ευαίσθητο χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος. Η ενασχόλησή τους με τους υγροτόπους, μια δράση που έχει ένταση, διάρκεια και ουσία, θα τους δώσει την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις χρήσιμες και να συνεργαστούν με ανθρώπους ειδικούς σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και να συμβάλουν στο αξιόλογο έργο ενός διεθνή, αξιόπιστου και με μεγάλη αναγνωσιμότητα οργανισμού, όπως η WWF.

Έχουν επιλεγεί 9 φυσικοί Υγρότοποι που βρίσκονται κοντά στα Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο και Ιεράπετρα σε συνεργασία με το WWF Ελλάς, οι οποίοι  «υιοθετήθηκαν» από τους Προσκόπους στις αντίστοιχες πόλεις. Κύριο έργο είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με το νερό, τα φυτά και τα ζώα, έντομα και ότι άλλο στοιχειοθετεί ένα υγρότοπο για το διάστημα ενός έτους. Αυτά τα στοιχεία θα προωθούνται στο WWF Ελλάς, οι οποίοι θα τα επεξεργάζονται και θα τα χρησιμοποιήσουν για τις δικές τους μελέτες και εργασίες. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε ένα ολόκληρο κύκλο στην περίοδο των μεταβολών που συμβαίνουν στον φυσικό Υγρότοπο, πράγμα που είναι απαραίτητο για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων.

Οι Πρόσκοποι σε κάθε περιοχή έχουν καταστρώσει ένα πρόγραμμα, βάσει του οποίου έχουν καθοριστεί οι δράσεις. Στην υλοποίηση θα συμμετέχουν όλα τα μέλη μας, Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτές, μέλη Προσκοπικών Δικτύων, Βαθμοφόροι και μέλη Κοινωνικής Συμπαράστασης. Μια από τις φροντίδες θα είναι και η κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας με εκδηλώσεις και δραστηριότητες που στόχο θα έχουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και της σημασίας των Υδροτόπων στο τοπικό οικοσύστημα.

Το WWF Ελλάς έχει αναλάβει και βοηθά την προσπάθεια αυτή με παροχή υλικού και τεχνογνωσίας. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις και έχουν ενημερωθεί – εκπαιδευτεί τα μέλη μας σχετικά με τις εργασίες που θα πρέπει να διεκπεραιώσουν. Επίσης το WWF Ελλάς θα παρακολουθεί την πορεία των εργασιών παρέχοντας τις κατάλληλες συμβουλές ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου.  

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας αυτή με το WWF Ελλάς είναι μια σημαντική ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα σοβαρό έργο στην κοινωνία της Κρήτης, σε ένα χώρο ευαίσθητο και σημαντικό όπως είναι αυτός του Περιβάλλοντος και της προστασίας του. Προσπάθεια όλων μας είναι να αφήσουμε τον κόσμο λίγο καλλίτερο από ότι τον βρήκαμε, κάνοντας πράξη την Αποστολή της Κίνησης, που δεν είναι άλλη από την δημιουργία ενός καλλίτερου κόσμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Προστασία των Νησιωτικών Υγροτόπων της Ελλάδας» μπορείτε να επισκεφτείτε τις σελίδες

http://www.wwf.gr/el/areas/island-wetlands
http://www.oikoskopio.gr/
http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ